ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
ผลการค้นหา : ภาสกร เรืองรอง
ผลการค้นหา
ทั้งหมด : 3 รายการ
Best Seller
บริบทและความสำคัญ การออกแบบและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดย Adobe Captivate 8 การประยุกต์ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เหมาะสำหรับครูอาจารย์ทำผลงานวิชาการ คศ 1-3 นิสิตนักศึกษาและผู้ทำงานวิจัย
หนังสือ
120.00 บาท
114.00 บาท
บทเรียนบน Tablet PC จัดเป็นนวัตกรรมใหม่ที่นำมาประยุกต์บนเครื่อง Tablet PC เพื่อจัดการศึกษาในรูปแบบ m Learning ที่สามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาตามความสนใจของผู้เรียน
หนังสือ
230.00 บาท
218.50 บาท
ที่มาเเละความสำคัญ การพัฒนา e-Book ระบบ Android เเละ iOS โดย Calibre การพัฒนา e-Book ระบบ iOS โดย i-Books Author
หนังสือ
120.00 บาท
114.00 บาท
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)