ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
ผลการค้นหา : ประเสริฐ อุทัยเฉลิม
ผลการค้นหา
ทั้งหมด : 3 รายการ
ชนะกิเลสได้ง่ายๆ ด้วยความเห็นถูก
หนังสือ
115.00 บาท
109.25 บาท
เมื่อถึงพร้อมด้วย ปัญญา ศีล สมาธิ มนุษย์ธรรมดาก็เดินสู่ทางพ้นทุกข์ได้
หนังสือ
175.00 บาท
166.25 บาท
วิธีขุดรากถอนโคนกิเลส หนังสือที่จะทำให้ทุกคนรู้เท่าทัน และกำจัดกิเลสให้หมดไปได้โดยสิ้นเชิง
หนังสือ
145.00 บาท
137.75 บาท
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)