ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส พนัสนิคม 2 ชลบุรี จังหวัดชลบุรี สาขาที่ 534
จักรพรรดิราช คติอำนาจเบื้องหลังชนชั้นนำไทยHot!
บอกเล่าเรื่องราวของ "คติจักรพรรดิราช" ในแง่มุมต่าง ๆ ทั้งในความเชื่อทางศาสนา การนำมาปรับใช้ของชนชั้นนำไทยและชนชั้นนำในหมู่รัฐ จารีตในแต่ละยุคสมัย ตลอดจนถึงความเปลี่ยนแปลงของคติจักรพรรดิราชในปัจจุบัน
เสวยราชสมบัติกษัตราHot!
ประมวลข้อมูลสำคัญที่น่ารู้และเกี่ยวข้องกับ "พระราชพิธีบรมราชาภิเษก" พระราชพิธีสำคัญของทุกประเทศที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข
ผ้าเขียนทอง : พระภูษาทรงบรมราชาภิเษกพระมหากษัตริย์สยามHot!
เรียนรู้ความเป็นมาของ "ผ้าเขียนทอง" ซึ่งพัฒนามาจาก "ผ้าลายอย่าง" ตั้งแต่สมัยอยุธยา จนมาเป็นผ้าเขียนทองที่ใช้ในราชสำนัก พร้อมภาพประกอบผ้าเขียนทองโบราณที่หาชมได้ยาก
สมัยสุโขทัย เจดีย์อินคัลเลอร์
ผู้เขียนได้ใช้โปรแกรมสรรค์สร้างรูปทรงสันนิษฐานขึ้นมาใหม่ ให้เห็นถึงภาพชีวิตชีวาของเจดีย์แต่ละองค์ อันถือเป็นการต่อยอดแนวคิดองค์ความรู้อย่างไม่หยุดนิ่งเพียงแค่ข้อมูลวิชาการเท่านั้น
เลือดสีน้ำเงิน ซ้ายไม่จริง ขวาไม่แท้ และประชาธิปไตยในอุดมคติ
เบื้องลึกเบื้องหลังของกลุ่ม "เลือดสีน้ำเงิน" ตั้งแต่ภูมิหลัง บทบาท และการเคลื่อนไหวในช่วงเวลา รัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 กบฎบวรเดช สงครามโลกครั้งที่ 2..
ชันสูตรประวัติศาสตร์ ไขปริศนาพระเจ้าตาก
ผู้เขียนได้ใช้การวิเคราะห์จากหลักฐานเอกสารอย่างถี่ถ้วน พร้อมชวนถกข้อสงสัยคาใจในประเด็นเกี่ยวกับพระราชประวัติไล่เรียงไปจนถึงสวรรคต ทฤษฎีสมคบคิด ทรงเป็นพระราชโอรสลับบ้านพลูหลวง? ทรงกู้เงินจากจีน กบฏ..
การเมืองในราชสำนักฝ่ายใน สมัยรัชกาลที่ 5
สายสัมพันธ์ราชสกุลต่าง ๆ ฝ่ายใน สมัยรัชกาลที่ 5
การเมืองภาคประชาชน
ประวัติศาสตร์ความคิดและปฏิบัติการของนักต่อสู้ทางการเมือง นับจากยุคประชาธิปไตยครึ่งใบจนถึงปรากฏการณ์สนธิ
ศาลเจ้าจีน ในกรุงเทพฯ
ภาพสะท้อน "จีนโพ้นทะเล" ผ่านสถาปัตยกรรมศาลเจ้า สมัยรัชกาลที่ 1-5
เผด็จการวิทยาHot!
รู้ทันวัฒนธรรมอำนาจนิยม ที่อยู่คู่สังคมในทุกยุคสมัย
ประวัติศาสตร์สำเหนียก
"ตื่นรู้" ประวัติศาสตร์-อำนาจรัฐ และบุคลาธิษฐานวิพากษ์
ดูรายการสินค้าเพิ่มเติม >>>>