ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส พนัสนิคม 2 ชลบุรี จังหวัดชลบุรี สาขาที่ 534
คู่มือสอบนายสิบตำรวจปฏิบัติหน้าที่ด้านธุรการ กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุนHot!
ประกอบด้วย ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
ตะลุยข้อสอบครูผู้ช่วย ภาค ก ฉบับสมบูรณ์
ใช้สอบบรรจุเข้าปฏิบัติราชการ ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ., สอศ., กระทรวงศึกษาธิการ, ท้องถิ่น, อบจ., อบต., อปท., กทม. และหน่วยงานอื่น ๆ
คู่มือสอบ นิติกร กรมศุลกากร
ประกอบด้วย ความรู้ทั่วไป และความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณ จรรยาของข้าราชการ กรมศุลกากร ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉาะพสำหรับตำแหน่ง
คู่มือสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กรมศุลกากร
ประกอบด้วย แนวคิดทั่วไปและขอบข่ายการศึกษานโยบายสาธารณะ การกำหนด นโยบายสาธารณะ การนำนโยบายสาธารณะ การแปลง ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ การวางแผนกลยุทธ์และการบริหารจัดการโครงการ การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
คู่มือสอบพนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ สำนักงานศาลปกครอง
ประกอบด้วย ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายมหาชนและกฎหมายปกครอง กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และอื่น ๆ อีกมากมาย
เจาะข้อสอบ พนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4 ธ.ก.ส.
ประกอบด้วย วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจ ความรู้เกี่ยวกับสินเชื่อเบื้องต้น ความรู้เกี่ยวกับบัญชีและการเงิน ความรู้เกี่ยวกับ ธ.ก.ส. ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี ฯลฯ
ดูรายการสินค้าเพิ่มเติม >>>>