ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส พนัสนิคม 2 ชลบุรี จังหวัดชลบุรี สาขาที่ 534
คู่มือสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปฎิบัติงานในตำแหน่ง (180 คะแนน) ความรู้เกี่ยวกับงานวิชาการคอมพิวเตอร์ที่จำเป็นในงานปฏิบัติ ฯลฯ ส่วนที่ 2 ความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษ (20 คะแนน)
คู่มือสอบนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปฎิบัติงานในตำแหน่ง (180 คะแนน) ความรู้เกี่ยวกับงานวิชาการพัสดุที่จำเป็นในงานปฏิบัติ ฯลฯ ส่วนที่ 2 ความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษ (20 คะแนน)
คู่มือสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปฎิบัติงานในตำแหน่ง (180 คะแนน) ความรู้เกี่ยวกับการเงินและบัญชี การตรวจสอบภายใน ฯลฯ ส่วนที่ 2 ความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษ (20 คะแนน)
เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์
รวมกฎหมายพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับกฎหมายปกครอง พร้อมหัวข้อเรื่องมาตราสำคัญ ฉบับสมบูรณ์Hot!
อัพเดตใหม่ล่าสุด!! สำหรับใช้ในการอ้างอิง สืบค้น การทำงานด้านกฎหมาย ด้านการปกครอง ประกอบการเรียน การสอน และการสอบต่าง ๆ ครบถ้วน! ในเล่มเดียว
คู่มือเรียน ภาษาไทย ป.2 เก่งไวด้วยตัวเอง
สรุปเนื้อหาครบถ้วนตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา (ฉบับล่าสุด) พร้อมแบบฝึกหัดท้ายบท และแนวข้อสอบในชั้นเรียน เล่มเดียวจบ เข้าใจง่าย ฝึกอ่านและเขียนได้ด้วยตัวเอง
คู่มือสอบนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน
ส่วนที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง ส่วนที่ 2 ความรู้ และทักษะด้านภาษาอังกฤษ
คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน
ส่วนที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปฎิบัติงานในตำแหน่ง ส่วนที่ 2 ความรู้ และทักษะด้านภาษาอังกฤษ
ดูรายการสินค้าเพิ่มเติม >>>>