ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
เที่ยวงานหนังสือออนไลน์กันดีกว่า Book festiwow in wonderland @online ช้อปได้ 24 ชั่วโมง ซื้อครบ 1,500 บาท รับสิทธิ์สอยดาว คลิก ดูซีรี่ส์จีนพากษ์ไทยจุใจ แพ็กสุดคุ้ม 199 ต่อเดือน คลิก
Mind Map ศัพท์เกาหลี แบบเน้น ๆ
สนุกไปกับการคำศัพท์ภาษาเกาหลีในหลากหลายสถานการณ์ นำเสนอในรูปแบบของ Mind Map ให้เข้าใจและจดจำได้ง่าย โดยแยกเป็นหมวดหมู่ตามการใช้งานอย่างชัดเจน พร้อมคำอ่านภาษาไทย และคำแปลความหมาย
รวมข้อมูลสอบ ภาค ก. (ก.พ.) ความรู้ความสามารถทั่วไป ฉบับปรับปรุงใหม่ ตามแนว ก.พ.ปัจจุบัน
คู่มือสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กทม.
ประกอบด้วย แนวโน้มเทคโนโลยีสำหรับรัฐบาลดิจิทัล หลักคุณธรรมและจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัล การวิเคราะห์ ออกแบบ การพัฒนา การดูแล การบำรุงรักษา ฯลฯ
คู่มือสอบนักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ กทม.
ประกอบด้วย ทดสอบความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้ โดยใช้วิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง และการงบประมาณ ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ฯลฯ
คู่มือสอบพนักงานปกครองปฏิบัติงาน กทม.
ประกอบด้วย ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการทะเบียนและการปกครอง ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
จัดเต็มแนวข้อสอบ GAT อังกฤษกว่า 10 ชุด พร้อมคำแปลและเฉลยอย่างละเอียด เพิ่มความมั่นใจด้วยสรุปคำศัพท์กว่า 300 คำ เตรียมพร้อมสอบเข้ามหาวิทยาลัยอย่างมั่นใจ คณะไหนก็ติด!
คู่มือสอบเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ กทม.
ประกอบด้วย พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติความปลอดภัย ฯลฯ
คู่มือสอบนายสิบตำรวจ พิสูจน์หลักฐาน กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน
ประกอบด้วย ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 60 คะแนน) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 90 คะแนน)
เหมาะสำหรับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ นิติศาสตร์ ใช้ได้กับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ
ศัพทานุกรมวรรณกรรมถิ่นใต้
รวมคำศัพท์ภาษาถิ่นใต้ที่น่าสนใจ บางคำเลิกใช้แล้วหรือใช้กันน้อยมาก แต่ยังปรากฏอยู่ในวรรณกรรมท้องถิ่น มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษาภาษาและวรรณกรรมโบราณของภาคใต้
สรุปเนื้อหาภาษาอังกฤษระดับ ป.6 สอบข้า ม.1 พร้อมข้อสอบที่ออกสอบบ่อยในทุกสนามสอบ พิชิต O-NET, ชิงทุน, เพิ่มเกรด และตรียมสอบเข้า ม.1 โรงเรียนสาธิต, สวนกุหลาบ, บดินทรเดชา, จุฬาภรณ์ และอื่น ๆ
ดูรายการสินค้าเพิ่มเติม >>>>