ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส พนัสนิคม 2 ชลบุรี จังหวัดชลบุรี สาขาที่ 534
คะแนนสูง-ต่ำ Admissions Hot!
ข้อมูลละเอียด ถูกต้อง และครบถ้วนที่สุด! แถมฟรี! ภายในเล่ม หลักการคิดคะแนนในการคัดเลือกของแต่ละองค์ประกอบ วิธีการนำคะแนนสูง-ต่ำ มาใช้ และเทคนิคในการเลือกคณะและจัดอันดับ
เก่งคณิตศาสตร์ ป.1 (เล่ม 1) +เฉลย
แบบฝึกหัดเสริมทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) โจทย์ข้อสอบท้ายบท แนวข้อสอบปลายภาคเรียน พร้อมเฉลยแยกเล่ม
เนื้อหาในเล่มนี้อ่านเข้าใจง่าย มีรูปประกอบอย่างสมบูรณ์ จึงเหมาะสมที่จะใช้เป็นตำราเรียนและนำไปใช้เป็นหนังสือประกอบในการปฏิบัติงานจริง
เก่งคณิตศาสตร์ ป.3 (เล่ม 1) +เฉลย
แบบฝึกหัดเสริมทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง 2551 เตรียมสอบท้ายบท แนวข้อสอบปลายภาคเรียน พร้อมเฉลยแยกเล่ม
เก่ง...ภาษาไทย ป.2 เล่ม 1 (ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ) +เฉลย
แบบทดสอบ การแต่งประโยค แบบฝึก การใช้คำและการใช้ภาษา แนวข้อสอบ พร้อมเฉลยแยกเล่มทุกชุด เสริมแน่นท้ายเล่ม ชุดข้อสอบเพิ่มเติม ความรู้หลักภาษาไทย
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย คณิตศาสตร์ 15 พ.ศ.
ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยปี 41-48 ข้อสอบ A-NET ปี 49-50-51 แนวข้อสอบ PAT 1 อิงข้อสอบจริง 4 ชุด แนวข้อสอบ 9 วิชาสามัญ อิงข้อสอบจริง 2 ชุด พร้อมเฉลยละเอียด ข้อสอบทุกปี
เรียนอังกฤษ สบาย ๆ สไตล์ฝรั่ง +CD-ROM/MP3
สรุปวลีที่ใช้บ่อยไวยากรณ์แบบฝึกหัด ฝึกโต้ตอบกับเจ้าของภาษา ฟังก์ชันบันทึกเสียงอ่านเพื่อเทียบสำเนียง พจนานุกรมภาพช่วยจำศัพท์ในทุกบทเรียน คำศัพท์และคำแปลพร้อมเสียงอ่านกว่า 1,000 คำ
สรุปและแนวข้อสอบครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ภาค ก และ ข
สรุปเนื้อหาที่ใช้สอบครูผู้ช่วยสังกัด สพฐ. ทุกหมวดวิชา ได้แก่ ความสามารถทั่วไป, ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู, กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ หลักการจัดการศึกษา และความรอบรู้ในสถานการณ์ปัจจุบัน
คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย "วิชาการศึกษา" สำหรับครู สพฐ. ครู กทม. ครู อปท. ครูเทศบาลและครูสังกัดอื่น นิสิต นักศึกษาและผู้ที่มีความสนใจในการศึกษาค้นคว้า
ประกอบด้วย หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร หลักการสอนที่เน้นการคิดวิเคราะห์และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จิตวิทยาศึกษาและการแนะแนว การพัฒนาผู้เรียน การบริหารจัดการชั้นเรียน
ป.4 ทศนิยมและเศษส่วน : ชุด ฝึกทำเลขทุกวัน
ทำทุกวันเก่งขึ้นแน่นอน เฉลยอย่างละเอียด พร้อมคำอธิบายเพิ่มเติม มีแผ่นการ์ดแบบฝึก เขียนซ้ำ ลบได้ เพิ่มพลังการเรียนรู้และตารางวัดผลคะแนน
โลกและการเปลี่ยนแปลง : ชุด เก่งวิทย์ด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ
หนังสือที่ครูวิทย์ในเกาหลีใต้ 207 คน แนะนำ สอดคล้องกับการเรียนรู้ตามแนวทาง STEM เหมาะสำหรับประถมปลาย-มัธยมต้น เนื้อหาเข้มข้น การทดลอง แบบฝึกหัด โจทย์แนวคิดวิเคราะห์
ดูรายการสินค้าเพิ่มเติม >>>>