ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส พนัสนิคม 2 ชลบุรี จังหวัดชลบุรี สาขาที่ 534
สอนเด็กเก่งสุภาษิต คำพังเพยและสำนวนไทย
รวมสุภาษิต คำพังเพย และสำนวนไทยที่เด็กไทยควรรู้ไว้อย่างครบถ้วน เรียงตามลำดับพยัญชนะ อ่านง่าย เข้าใจไว แฝงด้วยข้อคิด คติสอนใจ สร้างทักษะการจำด้วยการระบายสีรูปภาพ และแบบฝึกหัดทบทวนท้ายเล่ม
คู่มือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส์ ม.4 เล่ม 1 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
สรุปเนื้อหาสำคัญ ธรรมชาติและพัฒนาการทางฟิสิกส์ การเคลื่อนที่แนวตรง แรงและกฏการเคลื่อนที่ แบบทดสอบท้ายบท ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย พร้อมเฉลยครบถ้วน
สรุป-เฉลย-เก็ง เตรียมสอบ ม.1
สรุปเนื้อหาเข้มข้น แบบฝึกหัดท้ายบท แนวข้อสอบปลายภาค
คู่มือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม ชีววิทยา ม.4 เล่ม 1 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
สรุปเนื้อหาสำคัญ การศึกษาชีววิทยา เคมีเป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต เซลล์และการทำงานของเซลล์ แบบทดสอบท้ายบท ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยครบทุกระบบ พร้อมเฉลยครบถ้วน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 26 ประกอบ กับมาตรา 28, 32, 33, 37 และมาตรา 40 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ติวภาษาอังกฤษสอบเข้า ม.1 Reading : เทคนิคการทำข้อสอบการอ่านทุกแบบ
ติวข้อสอบในส่วนของการอ่านทุกรูปแบบ พร้อมตัวอย่างข้อสอบเหมือนจริง ที่ช่วยเพิ่มทักษะการทำข้อสอบได้ดีขึ้น สำหรับเด็กประถม เตรียมสอบเข้า ม.1
ภาษาไทยพูดอย่างนี้ ภาษาอังกฤษพูดอย่างไร
เรียนภาษาอังกฤษมาตั้งนาน แต่ก็พูดไม่ได้สักครั้ง นึกแทบตายว่าประโยคนี้ต้องพูดอย่างไร แต่ก็คิดไม่ออกเสียที...เพียงแค่คุณอ่านคู่มือเล่มนี้ แล้วคุณจะรู้ว่า การพูดภาษาอังกฤษง่ายกว่าที่คิดไว้เยอะทีเดียว
Easy Japanese ฝึกพูดภาษาญี่ปุ่นได้ง่ายนิดเดียว
หลากหลายสถานการณ์ มากมายประโยคสนทนา ที่ยกขบวนมาให้คุณหยิบไปใช้พูดได้ง่าย ๆ โดยไม่จำเป็นต้องแต่งประโยคใหม่ด้วยตัวเอง
Lecture สรุปเข้มฟิสิกส์ ม.ปลายHot!
สรุปครบทุกเนื้อหาฟิสิกส์ ม.ปลาย แบบจัดเต็ม เผยข้อควรรู้และเทคนิคต่าง ๆ ช่วยในการจดจำและทำข้อสอบ ตัวอย่างโจทย์เยอะ อ่านสนุก เข้าใจง่าย อ่านทบทวนความรู้ เตรียมความพร้อมก่อนสอบ
ปูพื้นฐาน พัฒนาทักษะ ภาษาไทย อนุบาล 2
เสริมสร้างรากฐานทางด้านภาษาไทย ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย และสนุกสนานเพลิดเพลิน มีความต่อเนื่องเป็นระบบ เพื่อพื้นฐานสำคัญสำหรับการเรียนในระดับที่สูงขึ้น
กิจกรรมเสริมทักษะ ภาษาไทย ป.6 +เฉลย
สอดคล้องตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ คิด อ่าน เขียน ทบทวน เพิ่มพูนความรู้ ด้วยแบบฝึกหัดหลากหลายทั้งอัตนัย-ปรนัย เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ง่าย ๆ ด้วยตนเอง
ดูรายการสินค้าเพิ่มเติม >>>>