ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส ท่าหลวง พิจิตร จังหวัดพิจิตร สาขาที่ 533
สรุปสอบ ก.พ. ภาค ก ระดับ 3 ฉบับสมบูรณ์ อัปเดตครั้งที่ 1Best Seller
สำหรับสอบบรรจุเข้ารับราชการภาค ก ทั่วประเทศ เตรียมความพร้อมเพื่อการสอบบรรจุเข้ารับราชการ ภาค ก ระดับ 3 ส่วนปริญญาตรี สรุปเนื้อหาทั้ง 3 วิชา ได้แก่ ความสามารถทั่วไป (วิชาการคิดคำนวณ และด้านการหาเหตุผล)
คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมการค้าต่างประเทศ
ประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับบทบาทภารกิจของกรมการค้าต่างประเทศ ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (เล่มเล็ก)Best Seller
แก้ไขล่าสุดตามคำสั่ง คสช. ที่21/2560 แก้ไขเพิ่มเติมลักษณะ 22 หุ้นส่วนและบริษัท
แนวข้อสอบ คณิตศาสตร์ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
แนวข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ 15 ชุด ชุดละ 20 ข้อ รวม 300 ข้อ พร้อมเฉลยละเอียดทุกข้อ ตรงตามแนวการออกข้อสอบของสถาบันทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)
ติวเข้ม สังคมศึกษา ม.3
ครบ 5 สาระ หลักสูตร 2551 มุ่งเน้นเรื่องที่มักนำมาออกข้อสอบ เพื่อใช้วัดความรู้ในระดับสถานศึกษาและในระดับชาติ ม.3 เข้า ม.4 สอบ O-NET แบบทดสอบตามหลัก Bloom's Taxonomy (Revised) พร้อมเฉลยละเอียด
โจทย์เด็ดพิชิตเกรด 4 ประถม 4 +เฉลย
สรุปสาระสำคัญ พร้อมแนวข้อสอบและเฉลยละเอียด มากกว่า 800 ข้อ (8 กลุ่มสาระ) อาทิ คณิตศาสตร์, ภาษาไทย, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ภาษาต่างประเทศ, วิทยาศาสตร์ ฯลฯ
เคมีระยะประชิด
สรุปเนื้อหาเคมีระดับ ม.ปลาย 4-6 ตามหลักสูตร สสวท. โจทย์ฝึกความคล่อง Step-By-Step ข้อสอบเก่าที่เขาเคยออก 15 พ.ศ. ล่าสุด วิเคราะห์ความถี่ข้อสอบ และจุดเน้นประเด็นสำคัญ
Listen and Think Book 2
Young children have the ability to learn language Children at this age can develop their knowledge of language very quickly if they learn the language from the surroundings and communicating
คิดได้ ทำเป็น 3
หนังสือส่งเสริมพัฒนาการเพื่อเด็กปฐมวัย (2-6 ปี) ด้วยแบบฝึกหัดรูปแบบต่าง ๆ โดยครูส้ม ผู้ชำนาญในด้านการสอนเด็กชั้นอนุบาล
พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย ฉบับพกพา รวบรวมคำศัพท์สามัญควรจำ คำศัพท์ที่ใช้บ่อย และคำศัพท์ที่สมัยใหม่ที่ควรรู้ พร้อมความหมายที่ทันสมัย
ดูรายการสินค้าเพิ่มเติม>>