ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส พนัสนิคม 2 ชลบุรี จังหวัดชลบุรี สาขาที่ 534
ตะลุยโจทย์ สอบตรง นิติศาสตร์ ฉบับ Update
สำหรับเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยระบบ TCAS Update ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปัจจุบัน ตรงตามแนวข้อสอบจริงมากที่สุดพร้อมเฉลย ตามแนวคำพิพากษาของศาลฎีกา
สอนเด็กเก่ง สุภาษิต คำพังเพย และสำนวนไทย
รวมสุภาษิต คำพังเพย และสำนวนไทยที่เด็กไทยควรรู้ไว้อย่างครบถ้วน เรียงตามลำดับพยัญชนะ อ่านง่าย เข้าใจไว แฝงด้วยข้อคิด คติสอนใจ สร้างทักษะการจำด้วยการระบายสีรูปภาพ และแบบฝึกหัดทบทวนท้ายเล่ม
แบบฝึกติวเข้มรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ป.2 เล่ม 1 +เฉลย
สรุปเนื้อหาสำคัญประจำหน่วย แบบฝึกหัดเสริมทักษะ เฉลยละเอียดทุกข้อ แบบฝึกหัดท้ายบทเพื่อสรุปสาระการเรียนรู้ ใหม่ล่าสุด สอดคล้องหนังสือ สสวท.
Lecture สรุปเข้มวิทย์ ประถมHot!
เตรียมพร้อมสอบเข้า ม.1 ทุกสนาม! ย่อยเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย ครอบคลุมทุกเนื้อหาสำคัญ ครบถ้วน จัดเต็ม สอดแทรกเทคนิคการจำ ย้ำจุดที่มักออกสอบ เน้นสร้างความเข้าใจ
สรุป-เฉลย-เก็ง เตรียมสอบ ม.1
สรุปเนื้อหาเข้มข้น แบบฝึกหัดท้ายบท แนวข้อสอบปลายภาค
คู่มือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม ชีววิทยา ม.4 เล่ม 1 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
สรุปเนื้อหาสำคัญ การศึกษาชีววิทยา เคมีเป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต เซลล์และการทำงานของเซลล์ แบบทดสอบท้ายบท ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยครบทุกระบบ พร้อมเฉลยครบถ้วน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 26 ประกอบ กับมาตรา 28, 32, 33, 37 และมาตรา 40 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
อัจฉริยะน้อยเก่งทุกวิชา อนุบาล 1
แบบฝึกหัดเสริมทักษะทุกวิชา ที่จะช่วยปูพื้นฐานให้แก่เด็ก ๆ เพื่อช่วยสร้างความเข้าใจ เสริมทักษะให้มีความเชี่ยวชาญ ปูพื้นฐานให้เด็ก ๆ รักและสนุกกับการเรียนแต่ละวิชามากขึ้น
เก่งภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (เล่ม 1) +เฉลย
แบบฝึกหัดเสริมทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ตามแนวหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ติวเข้มอย่างมั่นใจ ก่อนสอบปลายภาค ปูพื้นฐานหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ พร้อมเฉลยแยกเล่ม
Lecture สรุปเข้มฟิสิกส์ ม.ปลาย
สรุปครบทุกเนื้อหาฟิสิกส์ ม.ปลาย แบบจัดเต็ม เผยข้อควรรู้และเทคนิคต่าง ๆ ช่วยในการจดจำและทำข้อสอบ ตัวอย่างโจทย์เยอะ อ่านสนุก เข้าใจง่าย อ่านทบทวนความรู้ เตรียมความพร้อมก่อนสอบ
ปูพื้นฐาน พัฒนาทักษะ ภาษาไทย อนุบาล 2
เสริมสร้างรากฐานทางด้านภาษาไทย ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย และสนุกสนานเพลิดเพลิน มีความต่อเนื่องเป็นระบบ เพื่อพื้นฐานสำคัญสำหรับการเรียนในระดับที่สูงขึ้น
ดูรายการสินค้าเพิ่มเติม >>>>