ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส พนัสนิคม 2 ชลบุรี จังหวัดชลบุรี สาขาที่ 534
รวมกฎหมายก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงใหม่Hot!
ประกอบด้วย พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร ฉบับ 1-5 พ.ร.บ. สถาปนิก พ.ร.บ. วิศวกร กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องความปลอดภัยต่าง ๆ ในการทำงานก่อสร้าง ข้อบัญญัติ ระเบียบ ประกาศของกรุงเทพมหานคร ฯลฯ
สุภาษิต-สำนวนไทยพูดได้ไหม? กบในกะลาครอบ
เปรียบเทียบสุภาษิตไทย-ญี่ปุ่น
อนาคตดีมั่ก ๆ หากเขียนภาษาอังกฤษได้ขั้นเทพ
วิธีการใช้ภาษาอังกฤษในรูปแบบที่เข้าใจง่าย โดยเฉพาะเรื่องของการเขียนและหลักไวยากรณ์ ถ่ายทอดพร้อมตัวอย่างและบททดสอบที่หลากหลายที่จะช่วยให้คุณเข้าใจและนำไปใช้งานได้ทันที
สรุป-เฉลย-เก็ง เตรียมสอบ ป.4
สรุปเนื้อหาเข้มข้น แบบทดสอบทุกบททุกวิชา แนวข้อสอบและแบบทดสอบประจำภาคเรียน พร้อมเฉลย
เตรียมสอบความถนัดทางวิชาชีพครู PAT 5 อัพเดทครั้งที่ 1
สรุปเนื้อหาสำคัญเพื่อรองรับการสอบ PAT 5 แบบใหม่ล่าสุด และเก็งข้อสอบพร้อมเฉลยละเอียดถึง 450 ข้อ มีคำบรรยายชัดเจน เข้าใจง่ายทุกข้อ
Top Secret ฟิสิกส์ ม.4-6 PAT 2
สรุปเนื้อหา+เทคนิคการคิด ตัวอย่างโจทย์พร้อมเฉลยวิธีคิด แนวข้อสอบเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยระบบ TCAS
การแยกสารผสม  : ชุด เก่งวิทย์ด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ
รู้จักสมบัติและวิธีแยกสารเนื้อเดียวและสารเนื้อผสม สอดคล้องกับการเรียนรู้ตามแนวทาง STEM เหมาะสำหรับมัธยมต้น เนื้อหาเข้มข้น การทดลอง แบบฝึกหัด โจทย์แนวคิดวิเคราะห์
ปราบวิทย์ทั่วไป ฉบับเด็กสายศิลป์
ไม่ต้องเรียนสายวิทย์ ก็พิชิตข้อสอบวิทยาศาสตร์ทั่วไปได้ สรุปเนื้อหาสำคัญสำหรับสนามสอบ 9 วิชาสามัญ และ O-NET
สุดยอดคำนวณและเทคนิคคิดลัด คณิตศาสตร์ ม.4 เล่ม 1 (เพิ่มเติม)
สรุปเนื้อหา และเทคนิคที่สำคัญ แบบฝึกประจำบท พร้อมเฉลย
ศัพท์จีน 6,000 คำ ไม่รู้...ไม่ได้Hot!
รวมคำศัพท์ภาษาจีนในชีวิตประจำวันอย่างครบถ้วน แยกเป็นหมวดหมู่ จำง่ายสุด ๆ เก่งศัพท์ไว นำไปใช้ได้จริง...!!
หลักภาษาไทย ม.4-5-6 (ฉบับปรับปรุงใหม่)
เนื้อหาครบถ้วน ครอบคลุมทุกสนามสอบเข้ามหาวิทยาลัย โอเน็ต 9 วิชาสามัญ แนวข้อสอบหลากหลาย พร้อมเฉลยอย่างละเอียด
ดูรายการสินค้าเพิ่มเติม >>>>