ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส พนัสนิคม 2 ชลบุรี จังหวัดชลบุรี สาขาที่ 534
คู่มือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม ชีววิทยา ม.4 เล่ม 1 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
สรุปเนื้อหาสำคัญ การศึกษาชีววิทยา เคมีเป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต เซลล์และการทำงานของเซลล์ แบบทดสอบท้ายบท ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยครบทุกระบบ พร้อมเฉลยครบถ้วน
คณิตคิดกล้วย ๆ คณิตศาสตร์ ป.1 เล่ม 2
หนังสือที่จะเปลี่ยนวิชาคณิตฯ ให้เป็นเรื่องง่าย ๆ สรุปเนื้อหา "ครอบคลุม" ทุกตัวชี้วัด แบบทดสอบ "ลองทำดู หนูทำได้" ครบทุกบท ทุกหัวข้อ แบบทดสอบความเข้าใจ อธิบายง่ายๆ สไตล์คณิตคิดกล้วย ๆ
Lecture สรุปเข้มฟิสิกส์ ม.ปลายHot!
สรุปครบทุกเนื้อหาฟิสิกส์ ม.ปลาย แบบจัดเต็ม เผยข้อควรรู้และเทคนิคต่าง ๆ ช่วยในการจดจำและทำข้อสอบ ตัวอย่างโจทย์เยอะ อ่านสนุก เข้าใจง่าย อ่านทบทวนความรู้ เตรียมความพร้อมก่อนสอบ
สรุป-เฉลย-เก็ง เตรียมสอบ ป.1
สรุปเนื้อหาเข้มข้น แบบทดสอบทุกบททุกวิชา แนวข้อสอบประจำภาคเรียนพร้อมเฉลย
กิจกรรมเสริมทักษะ ภาษาไทย ป.6 +เฉลย
สอดคล้องตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ คิด อ่าน เขียน ทบทวน เพิ่มพูนความรู้ ด้วยแบบฝึกหัดหลากหลายทั้งอัตนัย-ปรนัย เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ง่าย ๆ ด้วยตนเอง
กิจกรรมเสริมทักษะ ภาษาไทย ป.2 +เฉลย
สอดคล้องตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ คิด อ่าน เขียน ทบทวน เพิ่มพูนความรู้ ด้วยแบบฝึกหัดหลากหลายทั้งอัตนัย-ปรนัย เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ง่าย ๆ ด้วยตนเอง
กิจกรรมเสริมทักษะ ภาษาไทย ป.4 +เฉลย
สอดคล้องตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ คิด อ่าน เขียน ทบทวน เพิ่มพูนความรู้ ด้วยแบบฝึกหัดหลากหลายทั้งอัตนัย-ปรนัย เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ง่าย ๆ ด้วยตนเอง
New Active ABC Workbook 2
หนังสือแบบฝึกหัดเล่มนี้ ควรใช้ควบคู่กับแบบเรียน New Active ABC Book 2 เพื่อฝึกทักษะการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษเบื้องตัน สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2
รวมกฎหมายก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงใหม่Hot!
ประกอบด้วย พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร ฉบับ 1-5 พ.ร.บ. สถาปนิก พ.ร.บ. วิศวกร กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องความปลอดภัยต่าง ๆ ในการทำงานก่อสร้าง ข้อบัญญัติ ระเบียบ ประกาศของกรุงเทพมหานคร ฯลฯ
ลุยข้อสอบ 9 วิชาสามัญเคมี
แนวข้อสอบเคมี 9 วิชาสามัญปีล่าสุด 8 ชุด เฉลยอธิบายละเอียดทุกข้อ
ดูรายการสินค้าเพิ่มเติม >>>>