ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
เที่ยวงานหนังสือออนไลน์กันดีกว่า Book festiwow in wonderland @online ช้อปได้ 24 ชั่วโมง ซื้อครบ 1,500 บาท รับสิทธิ์สอยดาว คลิก ดูซีรี่ส์จีนพากษ์ไทยจุใจ แพ็กสุดคุ้ม 199 ต่อเดือน คลิก
คู่มือรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ เคมี ม.5 เล่ม 3 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)
เนื้อหาละเอียดครบถ้วน ของแข็ง ของเหลว แก๊ส อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี สมดุลเคมี ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ปี 2520-ปัจจุบัน ครบทุกบท พร้อมเฉลยครบถ้วน
GAT เชื่อมโยง ฉบับฝึกทำ 1 วันก่อนสอบ 60 บทความ
ใช้เทคนิคลับ Master Map ในการทำแผนภาพ คิดค้นโดยติวเตอร์แจ็ค ดิศธร
สรุปเข้มเต็มเนื้อหา แบบฝึกทดสอบเชิงลึก เตรียมสอบประจำภาค เตรียมสอบ O-NET เตรียมสอบเข้า ม.4 +แนวข้อสอบ O-NET ปีล่าสุด
สรุปเข้ม วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.1-2-3
สรุปเนื้อหาแบบเข้มข้น พร้อมแบบฝึกสำหรับ เตรียมสอบประจำภาค เตรียมสอบ O-NET เตรียมสอบเข้า ม.4 +แนวข้อสอบ O-NET ปีล่าสุด
คู่มือเตรียมสอบเข้า โรงเรียนเตรียมทหาร 4 เหล่าทัพ (วิทยาศาสตร์)
เนื้อหาประกอบด้วย ระเบียบการ และวิธีสมัครสอบคัดเลือก ประจำปีล่าสุด สรุปวิชาวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการสอบคัดเลือก แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการสอบคัดเลือกทั้ง 4 เหล่าทัพ เฉลยละเอียดพร้อมเทคนิคคิดลัด
คู่มือ เสริมทักษะการเรียนรายวิชาพื้นฐาน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 +เฉลย
คู่มือเสริมทักษะการเรียนรายวิชาพื้นฐาน ตามหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551 และมาตราฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด สาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)
Lecture สรุปเข้มวิทย์ ประถมHot!
เตรียมพร้อมสอบเข้า ม.1 ทุกสนาม! ย่อยเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย ครอบคลุมทุกเนื้อหาสำคัญ ครบถ้วน จัดเต็ม สอดแทรกเทคนิคการจำ ย้ำจุดที่มักออกสอบ เน้นสร้างความเข้าใจ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 26 ประกอบ กับมาตรา 28, 32, 33, 37 และมาตรา 40 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
วิทย์คิดกล้วย ๆ วิทยาศาสตร์ ป.4 เล่ม 1
หนังสือที่จะเปลี่ยนวิชาวิทย์ฯ ให้เป็นเรื่องง่าย ๆ สรุปเนื้อหา "ครอบคลุม" ทุกตัวชี้วัด แบบทดสอบ "ลองทำดู หนูทำได้" ครบทุกบท ทุกหัวข้อ แบบทดสอบความเข้าใจ อธิบายง่าย ๆ สไตล์วิทย์คิดกล้วย ๆ
Lecture สรุปเข้มคณิต ประถม
สรุปเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถม สำหรับทบทวนบทเรียน และใช้อ่านติวเพื่อเตรียมสอบเข้า ม.1 ทุกสนามสอบ มีตัวอย่างโจทย์หลากหลาย ทั้งแบบยากปานกลางและยากมาก เพื่อให้น้อง ๆ ได้เรียนรู้รูปแบบของโจทย์ปัญหา
ภาษาไทยพูดอย่างนี้ ภาษาอังกฤษพูดอย่างไร
เรียนภาษาอังกฤษมาตั้งนาน แต่ก็พูดไม่ได้สักครั้ง นึกแทบตายว่าประโยคนี้ต้องพูดอย่างไร แต่ก็คิดไม่ออกเสียที...เพียงแค่คุณอ่านคู่มือเล่มนี้ แล้วคุณจะรู้ว่า การพูดภาษาอังกฤษง่ายกว่าที่คิดไว้เยอะทีเดียว
ดูรายการสินค้าเพิ่มเติม >>>>