ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส ท่าหลวง พิจิตร จังหวัดพิจิตร สาขาที่ 533
ชุด พัฒนาศักยภาพเด็ก 123 สำหรับอายุ 4 ปี
ฝึกอ่านฝึกเขียนได้คล่องแคล่ว เรียนรู้ตัวเลขและการนับจำนวน เกมสนุก ส่งเสริมความคิดและจินตนาการ
ชุด แบบฝึกเสริมทักษะ รูปทรงหรรษา สำหรับเด็กอายุ 2 ปี
รู้จักโครงสร้างและลักษณะภายนอกของสิ่งต่าง ๆ บอกความเหมือนและความต่างได้
ชุด แบบฝึกเสริมทักษะ เขาวงกตพิศวง สำหรับเด็กอายุ 2-3 ปี
พัฒนาทักษะด้านการลากเส้น ฝึกการทำงานประสานกันระหว่างมือกับตา
ชุด แบบฝึกเสริมทักษะ พิชิตตรรกะ สำหรับเด็กอายุ 2 ปี
คิดเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ แล้ววิเคราะห์หาคำตอบ
ชุด แบบฝึกเสริมทักษะ เสริมสมาธิ สำหรับเด็กอายุ 2 ปี
ใช้สมาธิจดจ่อเพื่อหาลักษณะเด่น จุดเหมือน และจุดต่างของสิ่งต่าง ๆ
ชุด แบบฝึกเสริมทักษะ จับคู่ลับสมอง สำหรับเด็กอายุ 2 ปี
เรียนรู้ลักษณะของสิ่งต่าง ๆ สามารถจับคู่สิ่งที่มีลักษณะเหมือนกันได้
ดูรายการสินค้าเพิ่มเติม>>