ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส พนัสนิคม 2 ชลบุรี จังหวัดชลบุรี สาขาที่ 534
ฝึกอ่านภาษาไทยกับชาลีและชีวา ตอน ตัวสะกดหลายมาตรา
เรียนรู้การประสมคำที่มีตัวสะกด ในแม่กง แม่น แกม แม่เกย แม่เกอว แม่กก แม่กด และแม่กบ พร้อมกับเรียนรู้ "คำ" และ "ความหมายของคำ" จากภาพประกอบและเรื่องราวในนิทาน
สนุกเรียน สนุกอ่าน กขค ABC สำหรับเด็ก
แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านสำหรับเด็ก ให้เด็ก ๆ ได้ฝึกอ่านและเสริมความรู้ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเล่มเดียว เนื้อหาครอบคลุม พร้อมตัวอย่างภายในเล่ม
ไดโนเสาร์ +AR Card (ปกแข็ง)
ย้อนเวลาไปสู่ดินแดนไดโนเสาร์ สัมผัสความยิ่งใหญ่ของสัตว์โลกล้านปี
ฝึกอ่านภาษาไทยกับชาลีและชีวา ตอน สระพาสนุก
เรียนรู้การประสมพยัญชนะกับสระไทย พร้อมกับเรียนรู้ "คำ" และ "ความหมายของคำ" จากภาพประกอบและเรื่องราวในนิทาน
แบบฝึกหัด...คัด Enligh
เตรียมความพร้อมสำหรับเด็กที่เริ่มเรียน เริ่มเขียนภาษาอังกฤษ ปูพื้นฐานตัวอักษร A-Z เพื่อเป็นพื้นฐานที่ดีในการอ่าน เขียน เรียนรู้ต่อไป
เกมระบายสีสร้างอัจฉริยะฝึกทักษะการสังเกตเพิ่มสมาธิ
เกมสนุกฝึกทักษะการสังเกต กระตุ้นพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อตา กล้ามเนื้อมือ เพื่อพัฒนาในการเรียนรู้ของน้องๆ
Words Search ลับสมอง ประลองไหวพริบ เกมหาคำแสนสนุก
สนุกกับเกมค้นหาคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ซ่อนอยู่ เพลิดเพลิน พร้อมทั้งได้ความรู้ ฝึกการสังเกต เก็บเป็นคลังคำศัพท์ เตรียมพร้อมเพื่อการเรียนรู้ในขั้นต่อไป
Matching Fun กระดานจับคู่ลับสมอง ประลองปัญญา พัฒนาไอคิว (บรรจุกล่อง : Book Set)
สนุกสนานไปกับเกมจับคู่ที่ช่วยพัฒนาทักษะต่าง ๆ สำหรับเด็กปฐมวัย และช่วยเสริมสร้างพัฒนาการทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมทั้งทักษะการคิดที่เป็นแกน ซึ่งเป็นพื้นฐานของการคิดที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นอีกด้วย
เกมจับคู่คำศัพท์ ก-ฮ + A-Z เสริมทักษะภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
เพลิดเพลินกับการเรียนรู้ตัวอักษร คำศัพท์ภาษาไทย และภาษาอังกฤษจากเกมแสนสนุก เพื่อปูพื้นฐานและพัฒนาทักษะทางภาษาให้เก่ง ต่อยอดสู่ระดับการเรียนในชั้นที่สูงขึ้น
แบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับหนูน้อย
รู้จักตัวอักษรภาษาอังกฤษและคำศัพท์ ผ่านกิจกรรมและเกมแสนสนุกมากมาย คัดตามรอยประ ระบายสี ช่วยให้เด็ก ๆ จดจำตัวอักษรภาษาอังกฤษได้อย่างแม่นยำ
แบบทดสอบเสริมทักษะพัฒนา IQ ไปกับโจทย์ ทดสอบไหวพริบพิชิตเชาว์
เสริมสร้างพัฒนาการให้เด็ก ๆ ในเรื่องกระบวนการคิด การจดจำ และการสังกต ฝึกกล้ามเนื้อมือด้วยการลากเส้นแสนสนุก
ดูรายการสินค้าเพิ่มเติม >>>>