ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส พนัสนิคม 2 ชลบุรี จังหวัดชลบุรี สาขาที่ 534
หนังสือพร้อมปุ่มกดฟังเสียง! ฝึกฟัง ฝึกอ่าน ฝึกเขียน เรียนรู้สัตว์น่ารัก กับ Sound Book Animals มีปุ่มกดถึง 30 ปุ่ม มากที่สุดปฏิวัติวงการ Sound Book
หนังสือพร้อมปุ่มกดฟังเสียง! ฝึกฟัง ฝึกอ่าน ฝึกเขียน เรียนคำศัพท์ กับ Sound Book ABC มีปุ่มกดถึง 30 ปุ่ม มากที่สุดปฏิวัติวงการ Sound Book
ไปโรงเรียนกับ Pinkfong กันเถอะ
ฝึกให้เด็ก ๆ รู้จักกิจวัตรประจำวันและทำทุกอย่างให้ตรงเวลาด้วยกิจกรรมเสริมทักษะมากมายในเล่ม เพื่อฝึกทักษะการอ่าน การเขียน และการแก้ปัญหา
Pinkfong ตะลุยโลกใต้ทะเล
เปิดประสบการร์ให้เด็ก ๆ รู้จักกับสัตว์โลกใต้ทะเลด้วยกิจกรรมเสริมทักษะมากมายในเล่ม เพื่อฝึกทักษาการอ่าน การเขียน และการแก้ปัญหา พร้อมพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก
Brain Train Preschool (Age 2-3) ฝึกสมองลูกน้อยด้วยคำถามภาษาอังกฤษ ตอน Things around us (วิทยาศาสตร์ สังคม และสิ่งแวดล้อมรอบตัว) เล่ม 3
เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ง่าย ๆ และรู้จักการสังเกตสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา
Brain Train Preschool (Age 2-3) ฝึกสมองลูกน้อยด้วยคำถามภาษาอังกฤษ ตอน Wh-questions  ทักษะการโต้ตอบ คำถาม อะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ ทำไม.. เล่ม 5
เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ผู้คน ยานพาหนะ ที่อยู่รอบตัวเรา โดยผ่านคำถามที่ขึ้นต้นด้วย Wh
Brain Train Preschool (Age 2-3) ฝึกสมองลูกน้อยด้วยคำถามภาษาอังกฤษ ตอน Maths (ทักษะคณิตศาสตร์) เล่ม 2
เด็ก ๆ จะได้ฝึกสมองซีกซ้าย โดยจะเรียนรู้ตัวเลข 1-10 และวิธีการนับจำนวน รูปทรง ลำดับ และอนุกรมอย่างง่าย การจัดกลุ่ม
Brain Train Preschool (Age 2-3) ฝึกสมองลูกน้อยด้วยคำถามภาษาอังกฤษ ตอน Emotional Development (พัฒนาทักษะด้านความฉลาดทางอารมณ์) เล่ม 4
เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้และฝึกฝนเกี่ยวกับอารมณ์ มารยามทางสังคม การอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข
Brain Train Preschool (Age 2-3) ฝึกสมองลูกน้อยด้วยคำถามภาษาอังกฤษ ตอน Language (ทักษะทางภาษา) เล่ม 1
เด็ก ๆ จะได้ฝึกสมองซีกขวา โดยจะเรียนรู้ตัวอักษรทั้งพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่ วิธีอ่านสะกดคำแบบ Phonics และคำศัพท์น่ารู้
ดูรายการสินค้าเพิ่มเติม >>>>