ค้นหา
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส ยโสธร จังหวัดยโสธร สาขาที่ 531
ศึกษาต่อต่างประเทศ
New World TOEFL (CBT) +CD-ROM

New World TOEFL (CBT) +CD-ROM

 
หนังสือ
470.00 บาท
446.50 บาท
สภาพเก่าปานกลาง?
235.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป
    หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมเนื้อหาสาระต่าง ๆ ไว้อย่างครบถ้วน โดยแบ่งส่วนต่าง ๆ ออกเป็น 4 Parts คือ Part 1 รายละเอียดต่าง ๆ ในการสอบ รวมทั้งการคิดคะแนน Part 2 เป็นการทบทวน (Review) ส่วนต่าง ๆ ของข้อสอบ TOEFL ทั้งหมด 4 ส่วน ทั้งการฟัง ไวยากรณ์ การอ่าน และการเขียน พร้อมฝึกทำข้อสอบควบคู่กันไป Part 3 เป็นส่วนการรวมข้อสอบ TOEFL PRACTICE TESTS 4 ชุด พร้อมเฉลยอธิบายอย่างละเอียด และ Part 4 เป็นภาคผนวกที่มีข้อมูลเกี่ยวกับการรับนักศึกษาต่างชาติที่จะเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาในสหรัฐอเมริกา หนังสือ New World TOEFL (CBT) พร้อม CD-ROM เล่มนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ผู้เตรียมตัวสอบ TOEFL สามารถทำคะแนนได้สูงถึงระดับตามที่สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ได้กำหนดไว้ในการรับเข้าเรียนทั้งในและต่างประเทศ
สารบัญ
Part 1 ความรู้ทั่วไปและข้อแนะนำในการเตรียมตัวสอบ TOEFL ระบบคอมพิวเตอร์ (CBT)
Part 2 ทบทวนส่วนต่าง ๆ ของข้อสอบ TOEFL ระบบคอมพิวเตอร์ (CBT)
Part 3 รวมข้อสอบ TOEFL CBT PRACTICE TESTS 1-4
Part 4 ภาคผนวกสำหรับนักศึกษาต่างประเทศ
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9749482328 (ปกอ่อน) 330 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 190 x 265 x 15 มม.
น้ำหนัก: 630 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ที.จี.อาร์.อี, ศูนย์หนังสือ
เดือนปีที่พิมพ์: /2007
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
 
หนังสือ
470.00 บาท
446.50 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-739-8753-4