ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส ท่าหลวง พิจิตร จังหวัดพิจิตร สาขาที่ 533
ประถม
แบบฝึกทักษะการสะกดคำภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

แบบฝึกทักษะการสะกดคำภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
หนังสือ
98.00 บาท
93.10 บาท
แบบฝึกทักษะการสะกดคำภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เนื้อหาโดยสังเขป
    รวมแบบฝึกหัดที่สำคัญหลากหลายรูปแบบวิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมมศึกษาปีที่ 1 โดยมีเนื้อหาครอบคลุมในแต่ละบท พร้อมเฉลยชัดเจน เพื่อให้นักเรียนใช้ในการทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี
สารบัญ
ภาษาพาที
บทที่ 1 ใบโบกใบบัว
บทที่ 2 ภูผา
บทที่ 3 เพื่อนกัน
บทที่ 4 ตามหา
บทที่ 5 ไปโรงเรียน
ฯลฯ

วรรณคดีลำนำ
บทที่ 1 เจ้าเนื้ออ่อน เอย
บทที่ 2 มา เล่น กัน ไหม
บทที่ 3 ของ เธอ ของ ฉัน
บทที่ 4 ฝน ตก แดด ออก
บทที่ 5 เรา รัก เมืองไทย
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858710303018 (ปกอ่อน) 208 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 186 x 260 x 9 มม.
น้ำหนัก: 285 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์ดอกหญ้าวิชาการ, บจก. สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 7/2010
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
หนังสือ
98.00 บาท
93.10 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-826-8753-4