ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส ยโสธร จังหวัดยโสธร สาขาที่ 531
มัธยม
แบบทดสอบ คณิตศาสตร์ ม.2 เล่ม 1 สาระการเรียนรู้พื้นฐานและเพิ่มเติม

แบบทดสอบ คณิตศาสตร์ ม.2 เล่ม 1 สาระการเรียนรู้พื้นฐานและเพิ่มเติม

ตามเนื้อหาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
หนังสือ
180.00 บาท
171.00 บาท
แบบทดสอบ คณิตศาสตร์ ม.2 เล่ม 1 สาระการเรียนรู้พื้นฐานและเพิ่มเติม
เนื้อหาโดยสังเขป
    รวมแบบทดสอบคณิตศาสตร์ที่หลากหลาย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยมีแบบเฉลยให้ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง เพื่อทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
สารบัญ
บทที่ 1 อัตราส่วนและร้อยละ
- เฉลย
บทที่ 2 การวัด
- เฉลย
บทที่ 3 แผนภูมิรูปวงกลม
- เฉลย
บทที่ 4 การแปลงทางเรขาคณิต
- เฉลย
บทที่ 5 ความเท่ากันทุกประการ
- เฉลย
บทที่ 6 สมบัติของเลขยกกำลัง
- เฉลย
บทที่ 7 พหุนามและเศษส่วนของพหุนาม
- เฉลย
บทที่ 8 การประยุกต์เกี่ยวกับอัตราส่วนและร้อยละ
- เฉลย
บทที่ 9 การประยุกต์ของการแปลงทางเรขาคณิต
- เฉลย
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789743949180 (ปกอ่อน) 424 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 187 x 260 x 17 มม.
น้ำหนัก: 655 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะบุคส์, บจก.สนพ.
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
ตามเนื้อหาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
หนังสือ
180.00 บาท
171.00 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-739-8753-4