ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด บิ๊กซี ลำปาง จังหวัดลำปาง สาขาที่ 529
อนุบาล
แบบทดสอบทางคณิตศาสตร์ สำหรับเด็กอนุบาล 3 และเตรียมประถม

แบบทดสอบทางคณิตศาสตร์ สำหรับเด็กอนุบาล 3 และเตรียมประถม

ฝึกทักษะเบื้องต้นในวิชาคณิตศาสตร์ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น เพิ่มพูนประสบการณ์ที่ท้าทายให้กับเด็ก...
หนังสือ
150.00 บาท
142.50 บาท
แบบทดสอบทางคณิตศาสตร์ สำหรับเด็กอนุบาล 3 และเตรียมประถม
เนื้อหาโดยสังเขป
    รวมแบบฝึกหัดที่สำคัญหลากหลายรูปแบบวิชาคณิตศาสตร์   สำหรับเด็กอนุบาล 3 และเตรียมประถม โดยมีเนื้อหาครอบคลุมในแต่ละบท พร้อมเฉลยชัดเจน เพื่อให้นักเรียนใช้ในการทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี
สารบัญ
- คำแนะนำการใช้ตารางตัวเลข 1-100
- ตารางตัวเลข 1-100
- การนับภาพและเขียนตัวเลขแสดงจำนวน
- การนับภาพและเขียนตัวเลขแสดงจำนวน
- จำนวนที่เป็นเลขคู่และเลขคี่
- จำนวนที่เป็นเลขคู่และเลขคี่
- การนับภาพและเขียนตัวเลขแสดงจำนวนที่มากกว่า 10
- การเติมตัวเลขที่ขาดหายไป
ฯลฯ
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789748265377 (ปกอ่อน) 156 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 184 x 260 x 8 มม.
น้ำหนัก: 305 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์สุวีริยาสาส์น, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 6/2010
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
ฝึกทักษะเบื้องต้นในวิชาคณิตศาสตร์ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น เพิ่มพูนประสบการณ์ที่ท้าทายให้กับเด็ก...
หนังสือ
150.00 บาท
142.50 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-739-8753-4