ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส ท่าหลวง พิจิตร จังหวัดพิจิตร สาขาที่ 533
การบริหารการศึกษาและการจัดการ
แนวทางการพัฒนาการสอนกระบวนการคิด

แนวทางการพัฒนาการสอนกระบวนการคิด

 
หนังสือ
180.00 บาท
171.00 บาท
แนวทางการพัฒนาการสอนกระบวนการคิด
เนื้อหาโดยสังเขป
    แนวทางการพัฒนาการสอนกระบวนการคิดเล่มนี้ ได้รวบรวมเอาเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการคิด การทำโครงงานที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรการสอนเหมาะที่จะเป็นแนวทางให้แก่ครูผู้สอนในการคิดริเรี่มการสอนตามแนวทางการจัดรูปแบบการเรียนรู้แบบใหม่ เพื่อฝึกหัดทักษะด้านการคิดและการพัฒนาบุคลิกลักษณะแก่เด็กให้เป็นไปตามครรลองของการพัฒนาสมอง อันจะช่วยผลักดันให้ประสบความสำเร็จเมื่อโตขึ้น
สารบัญ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 ทักษะการคิด
บทที่ 3 การทำโครงงาน
บทที่ 4 การประเมินผลตามสภาพจริงและการประเมินการคิด
ข้อมูลเพิ่มเติม
การเรียนรู้เป็นกระบวนการสำคัญยิ่งของการพัฒนามนุษย์ให้เจริญเติบโตงอกงามไปสู่ความสมบูรณ์พร้อมของชีวิต คือ เป็นคนดี คนเก่ง ที่มีความสุข และมีความใฝ่รู้ ซึ่งการเรียนรู้เกิดขึ้นได้แทบทุกแห่งทุกสถานที่ ที่เกิดขึ้นมากที่สุดไม่ให้เกิดขึ้นจากการสอนในห้องเรียน แต่เกิดขึ้นการเรียนรู้โดยอาศัยครอบครัว ชุมชน และสังคม ที่เรียกได้ว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ขนาดใหญ่
การจัดรูปแบบการเรียนรู้ในปัจจุบัน จะต้องสอนให้ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น ที่สำคัญต้องสามารถสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้วยตัวเองได้ และใช้เป็นเครื่องมือแสวงหาความหมายของการเรียนรู้ชีวิต เรียนรู้โลกอนาคต และเรียนรู้ตลอดชีวิต เหล่านี้จะต้องมีพื้นฐานมาจตากการพัฒนาการสอนที่เริ่มจากกระบวนการคิดเป็นสำคัญ
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789741954919 (ปกอ่อน) 180 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 144 x 210 x 12 มม.
น้ำหนัก: 225 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์มหาสารคาม, สนพ. ม.
เดือนปีที่พิมพ์: 6/2007
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
 
หนังสือ
180.00 บาท
171.00 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-826-8753-4