ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด บิ๊กซี ลำปาง จังหวัดลำปาง สาขาที่ 529
ประถม
เสริมทักษะ ภาษาอังกฤษ ช่วงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

เสริมทักษะ ภาษาอังกฤษ ช่วงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

 
หนังสือ
110.00 บาท
104.50 บาท
เสริมทักษะ ภาษาอังกฤษ ช่วงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 5 นี้ จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 วัตถุประสงค์ของการจัดทำเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ทบทวนการเรียนที่เรียนแล้วด้วยตนเอง ได้คืดและปฏิบัติกิจกรรมได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้น พร้อมกันนั้นก็เป็นการอำนวยความสะดวกแก่คุณครูและผุ้ปกครองในการหาแบบเสริมทักษะเพิ่มเติมให้แก่บุตรหลานด้วยเช่นกัน
เนื้อหาสาระในหนังสือประกอบด้วย บทสรุปหลักกการใช้ภาษาอย่างง่าย ๆ เพื่อสะวกในการสังเกตและจดจำ นอกจากนี้ยังบทสนทนา แบบฝึกทักษะทั้ง การฟัง หารพูด การอ่าน และการเขียน เนื้อหาสาระที่นำเสนอสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ช่วยชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
สารบัญ
การศึกษาบัณฑิต (ก.ศ.บ.) วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร
(ภาษาอังกฤษ)
การทำงาน
ครูสอนภาษาอังกฤษดีเด่น วันประถมศึกษาแห่งชาตฺ ปี 2536
ครูสอนภาษาต่างประเทศดีเด่น วันประถมศึกษาแห่งชาติ ปี 2541
ครูเพชรยอดมงกุฎ ปี 2542
หัวหน้ากลุ่มประสบการณ์พิเศษ(ภาษาอังกฤษ
ผลงาน
แบบฝึกทักษะการอ่าน-เขียน วารสารแม็ค ป.6
แบบฝึกทักษะการอ่าน-เขียน วารสารแม็ค ป.4
เสริทักาะภาษาอังกฤษ 5 บริษัท สำนักพิมพ์แม็ค จำกัด
ข้อมูลเพิ่มเติม
TIME
WHAT ARE AROUND US ?
ONE TWO THREE
THRER IS THRER ARE
THIS/THAT/THESE/THOSE
ฯลฯ
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9743089152 (ปกอ่อน) 232 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 190 x 260 x 10 มม.
น้ำหนัก: 320 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สีเดียว
สำนักพิมพ์แม็ค, บจก.สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: /2002
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
 
หนังสือ
110.00 บาท
104.50 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-739-8753-4