ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส ท่าหลวง พิจิตร จังหวัดพิจิตร สาขาที่ 533
ประถม
เก็งข้อสอบ LAS ป.2 (ฉบับปรับปรุงใหม่)

เก็งข้อสอบ LAS ป.2 (ฉบับปรับปรุงใหม่)

สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ใช้เป็นคู่มือเตรียมตัวสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับเขตพื้นที่ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด
หนังสือ
100.00 บาท
95.00 บาท
เก็งข้อสอบ LAS ป.2 (ฉบับปรับปรุงใหม่)
เนื้อหาโดยสังเขป
 "เก็งข้อสอบ LAS ป.2" เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้นักเรียนระดับชั้น ป.2 ใช้เป็นคู่มือในการเตรียมตัวสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับเขตพื้นที่ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำผลการทดสอบมาใช้ประเมินคุณภาพและพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ผู้สอน และสถานศึกษา เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่แสดงถึงความสำเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา เนื้อหาประกอบด้วยแนวข้อสอบวิชาภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ และการงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาละ 3 ชุด รวมกว่า 700 ข้อ เพื่อเป็นแนวทางให้นักเรียนได้ทดลองทำข้อสอบและเตรียมความพร้อม เตรียมตัวสอบเก็บคะแนน สอบกลางภาค และสอบปลายภาค
สารบัญ
- วิชาภาษาไทย
- วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- วิชาภาษาอังกฤษ
- วิชาคณิตศาสตร์
- วิชาวิทยาศาสตร์
- วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
- วิชาศิลปะ
- วิชาการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162741791 (ปกอ่อน) 196 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 190 x 260 x 11 มม.
น้ำหนัก: 365 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์แม็ค, บจก.สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: /2012
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ใช้เป็นคู่มือเตรียมตัวสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับเขตพื้นที่ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด
หนังสือ
100.00 บาท
95.00 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-826-8753-4