ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส ท่าหลวง พิจิตร จังหวัดพิจิตร สาขาที่ 533
มัธยม
หัวใจ เคมี ม.4-5-6

หัวใจ เคมี ม.4-5-6

สรุปเนื้อหา นิยาม และกฎเกณฑ์ทั้งหมดที่ต้องรู้ รวมสูตรเคมี ระดับ ม.4-5-6 ทั้งหมดที่ต้องจำ สำหรับนักเรียนชั้น ม.4-5-6...
หนังสือ
98.00 บาท
93.10 บาท
หัวใจ เคมี ม.4-5-6
เนื้อหาโดยสังเขป
    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่สำคัญวิชาเคมี สำหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตรงตามแนวข้อสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยระบบใหม่ โดยเฉพาะหลักสำคัญที่ออกข้อสอบเสมอๆ แยกบทสรุป แผนภาพ สะดวกในการจดจำ เพื่อทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น   เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
สารบัญ
บทที่ 1 อะตอมและตารางธาตุ
บทที่ 2 พันธะเคมี
บทที่ 3 สมบัติของธาตุและสารประกอบ
บทที่ 4 ปริมาณสารสัมพันธ์
บทที่ 5 ของแข็ง ของเหลว แก๊ส
บทที่ 6 อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
บทที่ 7 สมดุลเคมี
บทที่ 8 กรด-เบส
บทที่ 9 ไฟฟ้าเคมี
บทที่ 10 ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม
ฯลฯ
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789744026125 (ปกอ่อน) 268 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 146 x 210 x 13 มม.
น้ำหนัก: 310 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง, บจก.
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
สรุปเนื้อหา นิยาม และกฎเกณฑ์ทั้งหมดที่ต้องรู้ รวมสูตรเคมี ระดับ ม.4-5-6 ทั้งหมดที่ต้องจำ สำหรับนักเรียนชั้น ม.4-5-6...
หนังสือ
98.00 บาท
93.10 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-826-8753-4