ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด บิ๊กซี ลำปาง จังหวัดลำปาง สาขาที่ 529
ประถม
หนังสือยอดคณิตศาสตร์ ปริมาตร ชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 1-3 + เฉลย

หนังสือยอดคณิตศาสตร์ ปริมาตร ชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 1-3 + เฉลย

สรุปเนื้อหา กระชับ ครบถ้วน พร้อมตัวอย่างและแบบฝึกหัดช่วยเสริมสร้างความเข้าใจได้เป็นอย่างดี
หนังสือ
60.00 บาท
57.00 บาท
หนังสือยอดคณิตศาสตร์ ปริมาตร ชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 1-3 + เฉลย
เนื้อหาโดยสังเขป
    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่สำคัญวิชาคณิตศาสตร์ โดยเฉพาะเรื่องของปริมาตร สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 พร้อมแบบทดสอบที่หลากหลายในแต่ละบท   โดยมีแบบเฉลยให้ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง เพื่อทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น   เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
สารบัญ
บทที่ 1 การเปรียบเทียบปริมาตร
บทที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยของปริมาตร
บทที่ 3 การบวก ลบ คูณ หารปริมาตร
บทที่ 4 โจทย์ปัญหา
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789741671045 (ปกอ่อน) 76 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 187 x 258 x 3 มม.
น้ำหนัก: 125 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์พีบีซี, บจก.สนพ.
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
สรุปเนื้อหา กระชับ ครบถ้วน พร้อมตัวอย่างและแบบฝึกหัดช่วยเสริมสร้างความเข้าใจได้เป็นอย่างดี
หนังสือ
60.00 บาท
57.00 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-739-8753-4