ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด บิ๊กซี ลำปาง จังหวัดลำปาง สาขาที่ 529
ประถม
สรุปหลักการใช้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ ๒ (ป.๔-๖)

สรุปหลักการใช้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ ๒ (ป.๔-๖)

เสริมมาตรฐานการเรียนรู้ภาษาไทย
หนังสือ
40.00 บาท
38.00 บาท
สรุปหลักการใช้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ ๒ (ป.๔-๖)
เนื้อหาโดยสังเขป
    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่สำคัญหลากหลายเรื่องราวในวิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โดยมีเนื้อหาครอบคลุมในแต่ละบท จัดแบ่งเนื้อหาอย่างเป็นหมวดหมู่ อธิบายเป็นลำดับขั้น เข้าใจง่าย เพื่อให้นักเรียนใช้ในการทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น และเหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
สารบัญ
1. พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์
2. อักษรคู่ อักษรเดี่ยว อักษรควบ อักษรนำ
3. มาตรา ก กา มาตราสะกด และการผันวรรณยุกต์
4. พยางค์ คำ กลุ่มคำ (วลี) และประโยค
5. ลักษณะคำไทยแท้และการสร้างคำไทย
6. คำพ้อง คำที่ใช้ รร บัน และ บรร
7. คำที่ประและไม่ประวิสรรชนีย์ การใช้ ใ ไ ฤ ฤา และตัวการันต์
8. เครื่องหมายวรรคตอน
9. คำสุภาพและราชาศัพท์
10. สำนวน สุภาษิต คำพังเพย คำขวัญ คำคม และคติพจน์
11. ภาษามาตรฐาน ภาษาถิ่น และคำต่างประเทศในภาษาไทย
12. คำคล้องจองและบทร้อยกรอง
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789749678671 (ปกอ่อน) 128 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 146 x 211 x 6 มม.
น้ำหนัก: 135 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สีเดียว
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์หอสมุดกลาง 09, สนพ.
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
เสริมมาตรฐานการเรียนรู้ภาษาไทย
หนังสือ
40.00 บาท
38.00 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-739-8753-4