ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด เซ็นทรัล มหาชัย สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร สาขาที่ 532
ประถม
สนุกกับโจทย์ คณิตศาสตร์ ป.1-2-3+เฉลย

สนุกกับโจทย์ คณิตศาสตร์ ป.1-2-3+เฉลย

เนื้อหาโจทย์แบบฝึกหัดและเฉลยครบทุกบท เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ในโรงเรียนทุกสังกัด
หนังสือ
150.00 บาท
142.50 บาท
สนุกกับโจทย์ คณิตศาสตร์ ป.1-2-3+เฉลย
เนื้อหาโดยสังเขป
    รวมแบบฝึกหัดที่สำคัญหลากหลายรูปแบบวิชาคณิตศาสตร์   สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 โดยมีเนื้อหาครอบคลุมในแต่ละบท พร้อมเฉลยชัดเจน เพื่อให้นักเรียนใช้ในการทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น   เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี
สารบัญ
สนุกกับโจทย์คณิตศาสตร์ ชั้น ป.1
- บทที่ 1 จำนวนนับ 1-10 และ 0
- บทที่ 2 การบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 9
- บทที่ 3 จำนวนนับ 11-20
- บทที่ 4 การบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20
- บทที่ 5 จำนวนนับ 21-100
- บทที่ 6 การบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100
- บทที่ 7 การวัดความยาว
- บทที่ 8 การชั่ง
- บทที่ 9 การตวง
- บทที่ 10 เรขาคณิต
ฯลฯ

สนุกกับโจทย์คณิตศาสตร์ ชั้น ป.2
- บทที่ 1 จำนวนนับไม่เกิน 1,000
- บทที่ 2 การบวกและการลบจำนวนนับที่มีตัวตั้งและผลลัพธ์ไม่เกิน 100
- บทที่ 3 การคูณ
- บทที่ 4 การหาร
- บทที่ 5 ความยาว
- บทที่ 6 การชั่ง
- บทที่ 7 เวลา
- บทที่ 8 เงิน
- บทที่ 9 การตวง
- บทที่ 10 รูปเรขาคณิต
ฯลฯ

สนุกกับโจทย์คณิตศาสตร์ ชั้น ป.3
- บทที่ 1 จำนวนนับไม่เกิน 100,000
- บทที่ 2 การบวก การลบ การคูณและการหารจำนวนนับ
- บทที่ 3 แผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่ง
- บทที่ 4 ความยาว
- บทที่ 5 เวลา
- บทที่ 6 การชั่งและการตวง
- บทที่ 7 เงิน
- บทที่ 8 เรขาคณิต
- บทที่ 9 การบวก การลบ การคูณและการหารระคน
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 7296638456125 (ปกอ่อน) 304 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 184 x 257 x 12 มม.
น้ำหนัก: 415 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์พีบีซี, บจก.สนพ.
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
เนื้อหาโจทย์แบบฝึกหัดและเฉลยครบทุกบท เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ในโรงเรียนทุกสังกัด
หนังสือ
150.00 บาท
142.50 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-826-8753-4