ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด เซ็นทรัล มหาชัย สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร สาขาที่ 532
ประถม
รอบรู้ทักษะคณิตศาสตร์พื้นฐาน ป.6+เฉลย

รอบรู้ทักษะคณิตศาสตร์พื้นฐาน ป.6+เฉลย

ครบทุกทักษะ...ประกอบด้วยแบบฝึกคิดเลขเร็ว แบบฝึกการแก้โจทย์ปัญหา เตรียมตัวเพื่อสอบตามหน่วยการเรียนรู้...
หนังสือ
115.00 บาท
109.25 บาท
รอบรู้ทักษะคณิตศาสตร์พื้นฐาน ป.6+เฉลย
เนื้อหาโดยสังเขป
รวมสรุปย่อเนื้อหาที่สำคัญวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พร้อมแบบทดสอบที่หลากหลายในแต่ละบท   โดยมีแบบเฉลยให้ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง เพื่อทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น   เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
สารบัญ
แบบฝึกคิดเลขเร็ว
- แบบฝึกเรื่องค่าประมาณ
- แบบฝึกการบวกการลบ
- แบบฝึกการคูณการหาร
- แบบฝึกการบวกลบคูณหาร
- แบบฝึกการแก้สมการ
- แบบฝึกตัวประกอบและเลขยกกำลัง
- แบบฝึกการหา ห.ร.ม. และ ค.ร.น.
- แบบฝึกเรื่องเศษส่วน
- แบบฝึกเรื่องทศนิยม
- แบบฝึกเรื่องร้อยละ
ฯลฯ

แบบฝึกการแก้โจทย์ปัญหา
- แบบฝึกและแบบทดสอบจำนวนและตัวเลข
- แบบฝึกและแบบทดสอบการแก้สมการ
- แบบฝึกและแบบทดสอบ ห.ร.ม. และ ค.ร.น.
- แบบฝึกและแบบทดสอบเศษส่วน
- แบบฝึกและแบบทดสอบทศนิยม
- แบบฝึกและแบบทดสอบบทประยุกต์
- แบบฝึกและแบบทดสอบเรื่องสี่เหลี่ยม
- แบบฝึกและแบบทดสอบรูปทรงและปริมาตร
- แบบฝึกและแบบทดสอบเรื่องวงกลม

เตรียมตัวเพื่อสอบตามหน่วยการเรียนรู้
- แนวข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1
- แนวข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2
- แนวข้อสอบเข้า ม.1 จำนวน 5 ชุด
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789743936272 (ปกอ่อน) 283 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 186 x 260 x 10 มม.
น้ำหนัก: 385 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์นิภาพรบุ๊คส์
เดือนปีที่พิมพ์: 12/2008
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
ครบทุกทักษะ...ประกอบด้วยแบบฝึกคิดเลขเร็ว แบบฝึกการแก้โจทย์ปัญหา เตรียมตัวเพื่อสอบตามหน่วยการเรียนรู้...
หนังสือ
115.00 บาท
109.25 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-826-8753-4