ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส ท่าหลวง พิจิตร จังหวัดพิจิตร สาขาที่ 533
ทั่วไป
ประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี (ปกแข็ง)

ประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี (ปกแข็ง)

เล่ม 1 ประเภทบุคคล ปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2555
หนังสือ
1,000.00 บาท
950.00 บาท
ประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี (ปกแข็ง)
เนื้อหาโดยสังเขป
    นำเสนอประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดีที่สำคัญ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับประเภทบุคคล ไม่ว่าจะเป็นความประพฤติและระเบียบวินัย การปกครองบังคับบัญชา การรับสมัคร การบรรจุ การแต่งตั้ง การเกณฑ์และการปลดตำรวจ ยศและบรรดาศักดิ์ การโอน การออกจากราชการ เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญตรา หน้าที่การงานของตำแหน่งงานต่างๆ ประวัติ การเลื่อนเงินเดือนและจรรยาบรรณ การรับและส่งมอบหน้าที่ ตลอดจนการไว้พระสวดมนต์สำหรับตำรวจ ในเล่มได้อธิบายเนื้อหาไว้โดยละเอียด เรียบเรียงไว้เป็นหมวดหมู่ชัดเจน เข้าใจง่าย
สารบัญ
ลักษณะที่ 1 ความประพฤติและระเบียบวินัย
ลักษณะที่ 2 การปกครองบังคับบัญชา
ลักษณะที่ 3 การรับสมัคร
ลักษณะที่ 4 การบรรจุ
ลักษณะที่ 5 การแต่งตั้ง
ลักษณะที่ 6 การเกณฑ์และการปลดตำรวจ
ลักษณะที่ 7 ยศและบรรดาศักดิ์
ลักษณะที่ 8 การโอน
ลักษณะที่ 9 การออกจากราชการ
ลักษณะที่ 10 เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญตรา
ฯลฯ
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789745209046 (ปกแข็ง) 1328 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 188 x 259 x 83 มม.
น้ำหนัก: 2365 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์สูตรไพศาล, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: /2012
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
เล่ม 1 ประเภทบุคคล ปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2555
หนังสือ
1,000.00 บาท
950.00 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-826-8753-4