Search
Log in
SE-ED Latest Branch: โลตัส ท่าตูม สุรินทร์ Province: สุรินทร์ Branch No. 510
General
ประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี (ปกแข็ง)

ประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี (ปกแข็ง)

เล่ม 1 ประเภทบุคคล ปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2555
book
1,000.00 Baht
950.00 Baht
ประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี (ปกแข็ง)
Book Information
ISBN: 9789745209046 (ปกแข็ง) 1328 หน้า
Dimension: 188 x 259 x 83 mm.
Weight: 2365 Gram
Inside print: ขาวดำ
Paper type: กระดาษปอนด์
Publishing Houseสูตรไพศาล, สนพ.
Publication Date: 2/2012
Book Description
    นำเสนอประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดีที่สำคัญ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับประเภทบุคคล ไม่ว่าจะเป็นความประพฤติและระเบียบวินัย การปกครองบังคับบัญชา การรับสมัคร การบรรจุ การแต่งตั้ง การเกณฑ์และการปลดตำรวจ ยศและบรรดาศักดิ์ การโอน การออกจากราชการ เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญตรา หน้าที่การงานของตำแหน่งงานต่างๆ ประวัติ การเลื่อนเงินเดือนและจรรยาบรรณ การรับและส่งมอบหน้าที่ ตลอดจนการไว้พระสวดมนต์สำหรับตำรวจ ในเล่มได้อธิบายเนื้อหาไว้โดยละเอียด เรียบเรียงไว้เป็นหมวดหมู่ชัดเจน เข้าใจง่าย
Contents
ลักษณะที่ 1 ความประพฤติและระเบียบวินัย
ลักษณะที่ 2 การปกครองบังคับบัญชา
ลักษณะที่ 3 การรับสมัคร
ลักษณะที่ 4 การบรรจุ
ลักษณะที่ 5 การแต่งตั้ง
ลักษณะที่ 6 การเกณฑ์และการปลดตำรวจ
ลักษณะที่ 7 ยศและบรรดาศักดิ์
ลักษณะที่ 8 การโอน
ลักษณะที่ 9 การออกจากราชการ
ลักษณะที่ 10 เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญตรา
ฯลฯ
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
เล่ม 1 ประเภทบุคคล ปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2555
book
1,000.00 Baht
950.00 Baht
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-739-8753-4