ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส ยโสธร จังหวัดยโสธร สาขาที่ 531
งานประดิษฐ์
บายศรีบูชาครู ศาสตร์และศิลป์แห่งเทพพิธี

บายศรีบูชาครู ศาสตร์และศิลป์แห่งเทพพิธี

โครงการหนังสืออนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย
หนังสือ
160.00 บาท
152.00 บาท
e-books(PDF) ?
112.00 บาท
บายศรีบูชาครู ศาสตร์และศิลป์แห่งเทพพิธี
เนื้อหาโดยสังเขป
    นำเสนอรูปแบบการประดิษฐ์บายศรีในรูปแบบต่างๆ ที่ใช้ในพิธีไหว้ครู เช่น บายศรีไหว้ครู บายศรีบัลลังก์ และอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ยังนำรูปแบบที่เป็นของครูในสมัยโบราณมาแสดง เช่น บายศรีแม่พระธรณี ให้ได้ศึกษาเพิ่มเติมอีกด้วย
สารบัญ
- บายศรีบูชาครู
- บายศรบัลลังก์
- บายศรีเทพอัญเชิญพรหม
- บายศรีแขก
- บายศรีไหว้แม่พระธรณี
- บายศรีเทพสถิต
- บายศรเบญจขันธ์
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786115120048 (ปกอ่อน) 64 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 185 x 260 x 6 มม.
น้ำหนัก: 220 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษอาร์ต
สำนักพิมพ์วาดศิลป์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2/2009
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
โครงการหนังสืออนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย
หนังสือ
160.00 บาท
152.00 บาท
e-books(PDF)
112.00 บาท
112.00 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-739-8753-4