ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด บิ๊กซี ลำปาง จังหวัดลำปาง สาขาที่ 529
วิทยาศาสตร์
นิทานเรียนรู้โลกกว้าง ชุด นิทานวิทยาศาสตร์แสนสนุก (ฉบับการ์ตูน)

นิทานเรียนรู้โลกกว้าง ชุด นิทานวิทยาศาสตร์แสนสนุก (ฉบับการ์ตูน)

 
ผู้เขียนYoon Hui Jung
ผู้แปลสิทธิชัย เสาวคนธ์
หนังสือ
148.00 บาท
140.60 บาท
นิทานเรียนรู้โลกกว้าง ชุด นิทานวิทยาศาสตร์แสนสนุก (ฉบับการ์ตูน)
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789749907085 (-ไม่ระบุ) 0 หน้า
สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
 
ผู้เขียน Yoon Hui Jung
หนังสือ
148.00 บาท
140.60 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-739-8753-4