ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด เซ็นทรัล มหาชัย สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร สาขาที่ 532
งานประดิษฐ์
งานใบตอง 2

งานใบตอง 2

ศิลปะการประดิษฐ์งานใบตอง เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของไทย ที่มีการสืบทอดจากอดีตถึงปัจจุบัน ด้วยการเย็บ ตัด ติดยึด ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของไทย
หนังสือ
160.00 บาท
152.00 บาท
e-books(PDF) ?
112.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป
    หนังสือการประดิษฐ์งานใบตองเล่มนี้   ได้นำเสนอวิธีการประดิษฐ์งานใบตองเอาไว้หลากหลายรูปแบบ   พร้อมวิธีการประดิษฐ์   รวมถึงขั้นตอนการประกอบผลงานอย่างละเอียด สามารถนำไปแป็นต้นแบบการประดิษฐ์ใบตองดอกไม้ด้วยตนเองได้
สารบัญ
- ขั้นตอนการพับกลีบคอม้า
- ขั้นตอนการพับกลีบกุหลาบ
- ขั้นตอนการพับกลีบการเวก
- ขั้นตอนการพับกลีบบัวสายแปลง
- ขั้นตอนการพับกลีบนิ้วมือนาง
- ขั้นตอนการพับกลีบยกนม
- ขั้นตอนการพับกลีบคอม้าลายเปีย
- ขั้นตอนการพับกลีบรังแตน
- ขั้นตอนการพับกลีบกระพุ้ง
ฯลฯ
ข้อมูลเพิ่มเติม
วัฒนธรรมและการดำรงชีพตามวิถีชาวไทยนั้น ล้วนมีคติและขนบธรรมเนียมอันเป็นภูมิปัญญาของชาวไทยที่สะท้อนออกมาในงานศิลป์แขนงต่าง ๆ ศิลปะการประดิษฐ์งานใบตอง บรรพชนไทยได้คิดประดิษฐ์เอาไว้อย่างประณีตวิจิตร ด้วยกรรมวิธีอันต่างกัน เช่น การเย็บ ตัด ติดยึด เป็นต้น ซึ่งการประดิษฐ์งานใบตองนั้นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอันแสดงถึงความรุ่งโรจน์ทางวัฒนธรรม อันหาชาติใดมาเสมอเหมือนมิได้
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789743286735 (ปกอ่อน) 64 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 185 x 258 x 4 มม.
น้ำหนัก: 225 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษอาร์ต
สำนักพิมพ์วาดศิลป์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 10/2008
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
ศิลปะการประดิษฐ์งานใบตอง เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของไทย ที่มีการสืบทอดจากอดีตถึงปัจจุบัน ด้วยการเย็บ ตัด ติดยึด ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของไทย
หนังสือ
160.00 บาท
152.00 บาท
e-books(PDF)
112.00 บาท
112.00 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-826-8753-4