ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส ท่าหลวง พิจิตร จังหวัดพิจิตร สาขาที่ 533
มัธยม
คู่มือ เตรียมสอบ วิทยาศาสตร์ ม.2 (ชุดพิเศษ)

คู่มือ เตรียมสอบ วิทยาศาสตร์ ม.2 (ชุดพิเศษ)

สรุปครอบคลุมเนื้อหาตรงตามหลักสูตรใหม่ ครบทุกบท พร้อมเฉลยแบบทดสอบ และแนวข้อสอบ หลากหลายพร้อมเฉลย ใช้ประกอบการเรียนในชั้นและเรียนรู้ด้วยตนเองได้เป็นอย่างดี...
หนังสือ
90.00 บาท
85.50 บาท
คู่มือ เตรียมสอบ วิทยาศาสตร์ ม.2 (ชุดพิเศษ)
เนื้อหาโดยสังเขป
    นำเสนอเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 วิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยเนื้อหาครบถ้วน ทำความเข้าใจง่าย บรรจุแน่นไปด้วยองค์ความรู้ต่างๆ พร้อมแบบทดสอบที่หลากหลายในแต่ละบท โดยมีแบบเฉลยให้ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง เพื่อทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
สารบัญ
บทที่ 1 กลไกของสิ่งมีชีวิต
บทที่ 2 อาหารกับการดำรงชีวิต
บทที่ 3 สารเสพติด
บทที่ 4 สารรอบตัว
บทที่ 5 แรง
บทที่ 6 แสงและสมบัติของแสง
บทที่ 7 โลกและการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก
แบบทดสอบเสริมความรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
เฉลยแบบทดสอบเสริมความรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 7296638457252 (ปกอ่อน) 308 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 130 x 185 x 14 มม.
น้ำหนัก: 225 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พีบีซี, บจก.สนพ.
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
สรุปครอบคลุมเนื้อหาตรงตามหลักสูตรใหม่ ครบทุกบท พร้อมเฉลยแบบทดสอบ และแนวข้อสอบ หลากหลายพร้อมเฉลย ใช้ประกอบการเรียนในชั้นและเรียนรู้ด้วยตนเองได้เป็นอย่างดี...
หนังสือ
90.00 บาท
85.50 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-826-8753-4