ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส ท่าหลวง พิจิตร จังหวัดพิจิตร สาขาที่ 533
รวมคู่มือสอบบรรจุราชการ-รัฐวิสาหกิจ
คู่มือ+ข้อสอบ คุรุสภา เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ

คู่มือ+ข้อสอบ คุรุสภา เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ

ประกอบด้วย ครบทั้งภาค ก. และภาค ข. ในเล่มเดียว
หนังสือ
330.00 บาท
313.50 บาท
คู่มือ+ข้อสอบ คุรุสภา เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ
เนื้อหาโดยสังเขป
    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่ใช้ในการเตรียมสอบเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ (คุรุสภา) ภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและภาคความสามารถเฉพาะตำแหน่ง พร้อมแบบทดสอบ และแนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น
สารบัญ
วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)
- คณะรัฐมนตรีปัจจุบัน
- นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
- พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
ฯลฯ

ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข)
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 351
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552
- พรบ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
- แนวข้อสอบ พรบ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
ฯลฯ
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162460852 (ปกอ่อน) 480 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 205 x 288 x 23 มม.
น้ำหนัก: 1060 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
ประกอบด้วย ครบทั้งภาค ก. และภาค ข. ในเล่มเดียว
หนังสือ
330.00 บาท
313.50 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-826-8753-4