ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส ท่าตูม สุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ สาขาที่ 510
ราชการทั่วไป
ความรู้ คู่มือสอบ เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ความรู้ คู่มือสอบ เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เป็นหนังสือความรู้คู่มือสอบสำหรับ ผู้เข้าสอบรับราชการ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภท (กทม.,อบจ.,เทศบาล,เมืองพัทยาและอบต.) ทุกตำแหน่ง
หนังสือ
390.00 บาท
370.50 บาท
ความรู้ คู่มือสอบ เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786169130307 (ปกอ่อน) 764 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 211 x 292 x 33 มม.
น้ำหนัก: 1235 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์ร้านบ้านท้องถิ่น
เนื้อหาโดยสังเขป
    ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายของส่วนราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อธิบายเนื้อหาโดยละเอียด เป็นลำดับขั้นตอน เรียบเรียงไว้เป็นหมวดหมู่ชัดเจน เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล อบต. อบจ. พนักงาน/ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นิสิต นักศึกษา ตลอดจนผู้ที่สนใจทั่วไป
สารบัญ
บทที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บทที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน
บทที่ 3 ความรู้เกี่ยวกับการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
บทที่ 4 ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
บทที่ 5 ความรู้เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย
บทที่ 6 ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
บทที่ 7 ความรู้เกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
บทที่ 8 ความรู้เกี่ยวกับการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น
บทที่ 9 ความรู้เกี่ยวกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
บทที่ 10 ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการ
ฯลฯ
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
เป็นหนังสือความรู้คู่มือสอบสำหรับ ผู้เข้าสอบรับราชการ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภท (กทม.,อบจ.,เทศบาล,เมืองพัทยาและอบต.) ทุกตำแหน่ง
หนังสือ
390.00 บาท
370.50 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-739-8753-4