ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส ท่าหลวง พิจิตร จังหวัดพิจิตร สาขาที่ 533
รวมคู่มือสอบบรรจุราชการ-รัฐวิสาหกิจ
ความรู้ คู่มือสอบ เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ความรู้ คู่มือสอบ เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เป็นหนังสือความรู้คู่มือสอบสำหรับ ผู้เข้าสอบรับราชการ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภท (กทม.,อบจ.,เทศบาล,เมืองพัทยาและอบต.) ทุกตำแหน่ง
หนังสือ
390.00 บาท
370.50 บาท
ความรู้ คู่มือสอบ เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เนื้อหาโดยสังเขป
    ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายของส่วนราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อธิบายเนื้อหาโดยละเอียด เป็นลำดับขั้นตอน เรียบเรียงไว้เป็นหมวดหมู่ชัดเจน เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล อบต. อบจ. พนักงาน/ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นิสิต นักศึกษา ตลอดจนผู้ที่สนใจทั่วไป
สารบัญ
บทที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บทที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน
บทที่ 3 ความรู้เกี่ยวกับการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
บทที่ 4 ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
บทที่ 5 ความรู้เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย
บทที่ 6 ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
บทที่ 7 ความรู้เกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
บทที่ 8 ความรู้เกี่ยวกับการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น
บทที่ 9 ความรู้เกี่ยวกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
บทที่ 10 ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการ
ฯลฯ
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786169130307 (ปกอ่อน) 764 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 211 x 292 x 33 มม.
น้ำหนัก: 1235 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์ร้านบ้านท้องถิ่น
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
เป็นหนังสือความรู้คู่มือสอบสำหรับ ผู้เข้าสอบรับราชการ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภท (กทม.,อบจ.,เทศบาล,เมืองพัทยาและอบต.) ทุกตำแหน่ง
หนังสือ
390.00 บาท
370.50 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-826-8753-4