ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด เซ็นทรัล มหาชัย สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร สาขาที่ 532
มัธยม
คณิตศาสตร์ พื้นฐาน ม.1 เล่ม 1

คณิตศาสตร์ พื้นฐาน ม.1 เล่ม 1

สุดยอดการเเก้โจทย์ปัญหาอย่างเเยบยล
หนังสือ
119.00 บาท
113.05 บาท
คณิตศาสตร์ พื้นฐาน ม.1 เล่ม 1
เนื้อหาโดยสังเขป
    หนังสือคู่มือ-เตรียมสอบ "คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.1 เล่ม 1" ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เนื้อหาครอบคลุมวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน สำหรับเนื้อหาในแต่ละบทประกอบด้วย จุดประสงค์การเรียนรู้และเนื้อหา ซึ่งจัดเรียงตามลำดับขั้นการเรียนรู้จากง่ายไปยาก มีทั้งส่วนที่เป็นกฎ สูตร ทฤษฎีบท บทนิยาม จัดเรียงตามลำดับหัวข้อที่ตรงตามสาระการเรียนรู้ของหนังสือแบบเรียน ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) มีตัวอย่างโจทย์หลากหลายทุกหัวข้อ สามารถใช้เตรียมตัวสอบคัดเลือกหรือสอบแข่งขันได้เป็นอย่างดี
สารบัญ
บทที่ 1 ตัวหารร่วมมาก เเละตัวคูณร่วมน้อย
- ตัวประกอบ จำนวนเฉพาะ เเละการเเยกตัวประกอบ
- ตัวหารร่วมมาก
- ตัวคูณร่วมน้อย
บทที่ 2 ระบบจำนวนเต็ม
- จำนวนเต็ม
- ค่าสมบูรณ์ของจำนวนเต็มเเละจำนวนตรงข้ามของจำนวนเต็ม
- การบวกจำนวนเต็ม
ฯลฯ
บทที่ 3 เลขยกกำลัง
- ความหมายของเลขยกกำลัง
- การดำเนินการของเลขยกกำลัง
- สมบัติอื่นๆของเลขยกกำลัง
ฯลฯ

บทที่ 4 พื้นฐานทางเรขาคณิต
- จุด เส้นตรง ส่วนของเส้นตรง รังสีเเละมุม
- การสร้างเกี่ยวกับส่วนของเส้นตรง
- การสร้างเกี่ยวกับมุม
ฯลฯ
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789744327611 (ปกอ่อน) 272 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 188 x 259 x 14 มม.
น้ำหนัก: 495 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ภูมิบัณฑิต, หจก.สนพ.
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
สุดยอดการเเก้โจทย์ปัญหาอย่างเเยบยล
หนังสือ
119.00 บาท
113.05 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-826-8753-4