ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส ท่าหลวง พิจิตร จังหวัดพิจิตร สาขาที่ 533
ไมโครซอฟออฟฟิศ
การใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์ เอ็กเซล 2003 (Microsoft Office Excel 2003)

การใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์ เอ็กเซล 2003 (Microsoft Office Excel 2003)

 
หนังสือ
130.00 บาท
123.50 บาท
การใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์ เอ็กเซล 2003 (Microsoft Office Excel 2003)
เนื้อหาโดยสังเขป
    รวมเทคนิคการใช้งาน Microsoft Excel 2003 ด้วยวิธีการง่ายๆ ครอบคลุมการสร้างและใช้งานสมุดงาน แผ่นงาน การตกแต่งเซลล์ การใช้สูตรคำนวณ การสร้างแผนภูมิและภาพประกอบ การจัดการฐานข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การใช้งานร่วมกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ถ่ายทอดอย่างเป็นลำดับขั้นตอน โดยมีภาพประกอบชัดเจน พร้อมกิจกรรม ใบความรู้ ใบงาน และข้อสอบท้ายบทให้ได้ทบทวนความรู้ความเข้าใจอีกด้วย
สารบัญ
บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโปรแกรม Excel 2003
บทที่ 2 การพิมพ์ข้อมูลในเซลล์และการจัดการแผ่นงาน
บทที่ 3 การแก้ไขและจัดรูปแบบข้อความ
บทที่ 4 การใช้สูตร (Formulas) และฟังก์ชัน (Functions)
บทที่ 5 การตกแต่งและการพิมพ์แผ่นงานทางเครื่องพิมพ์
บทที่ 6 การใช้แผนภูมิ (Charts)
บทที่ 7 การใช้ภาพประกอบและการใช้งานร่วมกับโปรแกรมอื่น
บทที่ 8 การจัดการฐานข้อมูลใน Excel
- การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ปลายภาค
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9749385233 (ปกอ่อน) 224 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 186 x 242 x 11 มม.
น้ำหนัก: 380 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
สำนักพิมพ์มีเดีย อินเทลลิเจนซ์ เทคโนโลยี, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: --/2006
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
 
หนังสือ
130.00 บาท
123.50 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-826-8753-4