ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส พนัสนิคม 2 ชลบุรี จังหวัดชลบุรี สาขาที่ 534
ออกแบบ 3 มิติ ด้านวิศวกรรมและงานช่าง SolidWorks 2018 ฉบับสมบูรณ์Hot!
เจาะลึก! ความสามารถ SolidWorks สำหรับผู้เริ่มต้นจนถึงระดับมือโปร เขียนแบบ 2 มิติ และสร้างงาน 3 มิติในงานด้านอุตสาหกรรม
พัฒนาเว็บไซต์สมัยใหม่ด้วย HTML5 JavaScript + CSS3 ฉบับสมบูรณ์Hot!
เรียนรู้พื้นฐานการพัฒนาเว็บไซต์ด้วย HTML5, JavaScript และ CSS3 ปูพื้นฐานการใช้งาน HTML ตั้งแต่เริ่มต้น พร้อมตัวอย่างการใช้งานแท็กต่าง ๆ ของ HTML5 วิธีใช้ Inspector เพื่อตรวจสอบโค้ด และใช้ Outliner ฯลฯ
ปรับปรุงเนื้อหาใหม่ ครอบคลุมเศรษฐกิจยุคดิจิทัลและเทคโนโลยีเกิดใหม่
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องช้า วินโดวส์พัง ไม่ต้องล้างเครื่อง ไม่ต้องลงโปรแกรมใหม่ ไม่ง้อช่างคอมฯ ทำง่ายๆ ด้วยตัวเอง
พบโครงงานเครื่องเสียง ไมโครโปรเซสเซอร์ ไมโครคอมพิวเตอร์ เครื่องควบคุม เครื่องป้องกันภัย เครื่องมือวัดทดสอบ และเครื่องใช้ทั่วไป เนื้อหาครบถ้วนพร้อมหลักการทำงาน วงจร สายทองแดงพร้อมสร้างได้ทันที
Discovering ICT 6 : Textbook (P)Hot!
The Discovering ICT series in an exciting series especially designed for students from Year 1 to Year 6.
Discovering ICT 4 : Textbook (P)Hot!
Primary ICT series specially designed to meet the learning needs of students from Year 1 to Year 6.
Discovering ICT 7 : Textbook (P)Hot!
Welcome to the fun and exciting world of Discovering ICT!
Discovering ICT 8 : Textbook (P)Hot!
Exciting series of textbooks that aims to equip students from Years 7 to 9 with basic Computer Studies knowledge and computer application skills.
ดูรายการสินค้าเพิ่มเติม >>>>