ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส พนัสนิคม 2 ชลบุรี จังหวัดชลบุรี สาขาที่ 534
กิจกรรมเสริมทักษะ ภาษาไทย ป.4 +เฉลย
สอดคล้องตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ คิด อ่าน เขียน ทบทวน เพิ่มพูนความรู้ ด้วยแบบฝึกหัดหลากหลายทั้งอัตนัย-ปรนัย เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ง่าย ๆ ด้วยตนเอง
พิชิต PAT 7.7 ภาษาเกาหลี
แนวข้อสอบปีล่าสุด สรุปหลักไวยากรณ์และคำศัพท์ที่มักออกข้อสอบ
เจาะประเด็นลึกแนวข้อสอบจริง ภาค ก.ท้องถิ่นทุกสายงาน มากกว่า 1,300 ข้อ
รวมแนวข้อสอบที่ออกในสนามจริงและที่ออกบ่อยทุกปี ซึ่งเป็นข้อสอบที่เก็งมาแล้วว่าออกจริง หากท่านทำถูกเกิน 60% จะทำให้สอบผ่านได้ (จัดสอบโดย กสถ.) เพื่อใช้สอบ ภาค ก. ท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
คู่มือเตรียมสอบเข้า นักเรียนนายสิบทหารบก
หลักสูตรนายสิบทหารบก หลักสูตรนายสิบทหารราบ เนื้อหาประกอบด้วย ระเบียบการ และวิธีการสมัครสอบคัดเลือก ประจำปีล่าสุด แนวข้อสอบคัดเลือก 3 ชุด เฉลยละเอียดพร้อมเทคนิคคิดลัด
สรุป-เฉลย-เก็ง เตรียมสอบ ป.4
สรุปเนื้อหาเข้มข้น แบบทดสอบทุกบททุกวิชา แนวข้อสอบและแบบทดสอบประจำภาคเรียน พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบ NT ป.3
วัดความสามารถครบทั้ง 3 ด้าน ด้านคำนวณ ด้านภาษา ด้านเหตุผล แนวข้อสอบ 450 ข้อ พร้อมเฉลยละเอียด
เก่ง ภาษาไทย ป.3 เล่ม 2 (ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ) +เฉลย
แบบทดสอบ แบบฝึก ครบถ้วน แนวข้อสอบปลายภาคเรียน พร้อมเฉลยแยกเล่มทุกชุด เพิ่มเติม ชุดกิจกรรม และแนวข้อสอบ (เน้นหลักภาษา ท้ายเล่ม)
Survivor Plus ฮ่องกงและมาเก๊า
หนังสือสอนภาษาจีนกวางตุ้งที่ขายดีอย่างต่อเนื่อง และได้รับการตอบรับจากผู้อ่านว่าสนุกและเข้าใจง่ายมากที่สุด
เตรียมสอบความถนัดทางวิชาชีพครู PAT 5 อัพเดทครั้งที่ 1Hot!
สรุปเนื้อหาสำคัญเพื่อรองรับการสอบ PAT 5 แบบใหม่ล่าสุด และเก็งข้อสอบพร้อมเฉลยละเอียดถึง 450 ข้อ มีคำบรรยายชัดเจน เข้าใจง่ายทุกข้อ
เก่ง คณิตศาสตร์ พื้นฐาน ม.1 เล่ม 1 +เฉลยHot!
แบบฝึกหัดเสริมทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551 ติวเนื้อหา แบบฝึกหัด แบทดสอบทุกบทพร้อมสูตรลัดในเล่ม
มาเตรียมสอบเข้า ป.1 กันเถอะ เล่ม 2
ตามแนวข้อสอบคัดเลือกเข้าโรงเรียนประถมศึกษาชั้นนำ พร้อมเกมมหาสนุก 20 เกม และนิทานแสนสนุก 20 เรื่อง ฝึกทักษะรอบด้านให้ลูกน้อย ฝึกฟัง จับใจความ สังเกต สร้างสมาธิ
ดูรายการสินค้าเพิ่มเติม >>>>