ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส พนัสนิคม 2 ชลบุรี จังหวัดชลบุรี สาขาที่ 534
ท่องเที่ยวไปในป่าใหญ่ พร้อมฝึกฝนทักษะคณิตศาสตร์และการใช้แผนที่
ท่องเที่ยวในอวกาศ พร้อมฝึกทักษะคณิตศาสตร์และการใช้แผนที่
แบบหัดอ่าน คัดลายมือ ก.ไก่ ครื้นเครง
ฝึกทักษะการเขียนและการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง
น้องชอบคัด กไก่ ABC 123
เตรียมความพร้อมลูกน้อยด้วยการฝึกคัด พยัญชนะไทย ก-ฮ ตัวอักษรอังกฤษ A-Z ตัวเลข 1-10 และแบบฝึกหัดทบทวน
แบบเรียนเร็วภาษาไทย เล่ม 2 ฝึกผันวรรณยุกต์ อักษรกลาง สูง ต่ำ (ปกแข็ง)
ฝึกผันวรรณยุกต์ อักษรกลาง สูง ต่ำ ฝึกอ่านคำโดยเริ่มที่ 1 พยางค์ ไปจนถึง 4 พยางค์ ฝึกผันวรรณยุกต์ แยกให้เห็นทีละคำ และฝึกอ่านเป็นประโยค
แบบเรียนเร็วภาษาไทย เล่ม 3 ฝึกประสมตัวสะกด (ปกแข็ง)
ฝึกประสมตัวสะกด แม่กง กน กม เกย เกอว กก กด และกบ ฝึกอ่านคำโดยเริ่มที่ 1 พยางค์ ไปจนถึง 2 พยางค์ ฝึกอ่านประสมคำ แยกให้เห็นทีละคำ และฝึกอ่านเป็นประโยค
แบบเรียนเร็วภาษาไทย เล่ม 1 ฝึกประสมสระ (ปกแข็ง)
ฝึกประสมพยัญชนะกับสระ ฝึกอ่านคำโดยเริ่มที่ 1 พยางค์ ไปจนถึง 4 พยางค์ ฝึกอ่านประสมคำ แยกให้เห็นทีละคำ และฝึกอ่านเป็นประโยค
เกมจับคู่เพิ่มไอคิวแสนสนุก สำหรับหนูน้อยวัยอนุบาล
ฝึกคิด หัดวิเคราะห์ เสริมเชาวน์ปัญญา พัฒนาสมอง..
ฝึกลากเส้นลีลามือพื้นฐาน คู่มือเสริมสร้างพัฒนาการสำหรับหนูน้อย
ฝึกลากเส้นรูปภาพการ์ตูนลายน่ารัก เพื่อสร้างกล้ามเนื้อมือให้แข็งแรง และช่วยเสริมจินตนาการในการเป็นจิตรกรน้อย
ดูรายการสินค้าเพิ่มเติม >>>>