ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาที่มีจำหน่าย : The New Pioneers นักบุกเบิกรุ่นใหม่
สาขาที่มีจำหน่าย
หนทางสู่ความยั่งยืนจากนวัตกรรมและการประกอบการสังคม
หนังสือ
350.00 บาท
332.50 บาท
 
หมายเหตุ : เนื่องจากมีการเคลื่อนไหวของข้อมูลหนังสือทุกวัน กรุณาตรวจสอบจำนวนสินค้าที่มีอยู่จริงกับทางสาขาตามเบอร์ โทรศัพท์ที่แจ้งไว้ก่อนทุกครั้ง
อภิสแควร์ เชียงราย ชั้น 1
10.00น. - 20.00น.
เลขที่ 882/102 ถนนอุตรกิจ ต.เวียง อ.เมือง จังหวัดเชียงราย 57000
โทร. 0-5374-0566 มือถึือ. 0614107405
Fax. 0-5374-0567
GPS : 19.9098, 99.83805
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)