ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส ยโสธร จังหวัดยโสธร สาขาที่ 531
ร่วมงานกับเรา
ตำแหน่งระดับการศึกษาประสบการณ์เงินเดือน
BOOK STAFF (พนักงานประจำร้านหนังสือ) ม.3 ขึ้นไป - 9,000 บาทขึ้นไปมีO.T มี INCENTIVES มี เบี้ยขยัน
IT Support วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง - ตามโครงสร้างบริษัทฯ
Master Teacher วุฒิปริญญาตรี-ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์,ศิลปศาสตร์,ครุศาสตร์ มี ตามตกลง
Programmer/Web Programmer จบปริญญาตรีทางด้านคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง - ตามโครงสร้างบริษัทฯ
Support Hardware วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง - ตามตกลง
ครูประจำศูนย์สาขาพาราไดซ์ วุฒิปริญญาตรี - ตามโครงสร้างบริษัทฯ
ครูฝึกอบรม (Part time) ปวส.-ปริญญาตรี ไฟฟ้า, อิเล็คทรอนิค, อุตสาหกรรม, วิทยาศาสตร์, วิศวกรรม, ครุศาสตร์ - ตามโครงสร้างบริษัทฯ
เจ้าหน้าที่การเงิน ปวส.-ปริญญาตรี สาขาบัญชี/การเงิน - ตามตกลง
เจ้าหน้าที่การตลาด SBC ปวส. - ตามโครงสร้างบริษัทฯ
เจ้าหน้าที่การตลาด(Reorder) วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี - ตามโครงสร้างบริษัทฯ
เจ้าหน้าที่การตลาดคัดสรรสินค้าเทคโนโลยี วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา - ตามโครงสร้างบริษัทฯ
เจ้าหน้าที่การตลาดคัดสรรหนังสือใหม่ ปวส.-ปริญญาตรี - ตามโครงสร้างบริษัทฯ
เจ้าหน้าที่การตลาดงานขายช่องทางพิเศษ วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี - ตามโครงสร้างบริษัทฯ
เจ้าหน้าที่การตลาดบริหารหนังสือซีเอ็ดจัดจำหน่าย ปวส.-ปริญญาตรี - ตามโครงสร้างบริษัทฯ
เจ้าหน้าที่การตลาดส่งเสริมการขาย/Incentive ปวส.-ปริญญาตรี - ตามโครงสร้างบริษัทฯ
เจ้าหน้าที่กิจกรรม วุฒิปริญญาตรี - ตามโครงสร้างบริษัทฯ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบวางบิล ปวส.-ปริญญาตรี สาขาบัญชี/การเงิน - ตามตกลง
เจ้าหน้าที่บัญชี วุฒิปวส.-ปริญญาตรี สาขาบัญชี - ตามโครงสร้างบริษัทฯ
เจ้าหน้าที่พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ SLC ปริญญาตรี - ตามโครงสร้างบริษัทฯ
เจ้าหน้าที่รับจัดจำหน่าย วุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขา - ตามตกลง
ช่างซ่อมบำรุง วุฒิปวช.-ปวส. ไฟฟ้า อิเล็คโทรนิค หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - ตามโครงสร้างบริษัทฯ
ธุรการ ปวส.-ปริญญาตรี - ตามโครงสร้างบริษัทฯ
บรรณารักษ์ ปริญญาตรี สาขาบรรณารักษ์ศาสตร์, สารสนเทศศาสตร์, หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่จำเป็น ตามโครงสร้าง
ผู้จัดการร้าน (สาขาของซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ทั่วประเทศ) ปริญญาตรี ทุกสาขา 0-1 ปี 12,000-15,000
ผู้ช่วยบรรณาธิการหนังสือภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ, วรรณคดีอังกฤษ - ตามตกลง
พนักงานเก็บเงิน ม.6 - ตามโครงสร้าง
พนักงานขับรถ วุฒิ ม.3-ปวส. - ตามโครงสร้างบริษัทฯ
พนักงานขายโฆษณาวารสาร วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี มี ตามตกลง
พนักงานขายต่างจังหวัด วุฒิปริญญาตรี - ตามตกลง