ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส ท่าหลวง พิจิตร จังหวัดพิจิตร สาขาที่ 533
นโยบายเปลี่ยนคืนสินค้า
  • เปลี่ยนได้เฉพาะสินค้าที่เกิดจากความบกพร่องในการผลิตเท่านั้น และสินค้าจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ พร้อมแสดงใบเสร็จรับเงิน สามารถเปลี่ยนสินค้าได้ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันซื้อสินค้า
  • หนังสือภาพ วีดีโอ คาสเซ็ตต์ และซีดี สามารถเปลี่ยนในชื่อเดียวกันเท่านั้น
  • วาสาร และหนังสือพิมพ์ ไม่สามารถเปลี่ยนคืนได้
  • ทางร้านขออภัยที่ไม่สามารถเปลี่ยนคืนเป็นเงินสดได้ แต่สามารถเปลี่ยนเป็นสินค้ารายการอื่นที่มีมูลค่าเท่ากันหรือมากกว่า
  • The exchange is allowed only for defective goods from the faulty production process and only if they are in Saleable condition. The goods shall be accepted for exchange within 7 days along with duly receipt.
  • Picture books, Video cassettes, Audio cassettes, or CDs shall be exchanged for those of the same title only.
  • Periodical /magazine or newspaper is neither returnable nor accepted for exchange.
  • We regret that no cash refund will be made but returned goods shall be exchanged for other goods equal or higher value.