ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส ท่าหลวง พิจิตร จังหวัดพิจิตร สาขาที่ 533
อบรมสัมมนา
7 - 8 พฤศจิกายน 2560 อบรม LAN, Fiber Optics การจัดการ Network ขนาดใหญ่
22-24 กุมภาพันธ์ 2560 อบรม สร้างรายงานด้วย Crystal Reports 2013 ขั้นสูง
6-10 ก.พ. 2560 อบรม Administering a Microsoft SQL Server 2014 Database
16-17 ม.ค. 2560 อบรม Network ADSL VPN Firewall ( Basic)
26-27 ม.ค. 2560 อบรม การออกแบบติดตั้งประยุกต์ใช้งานโซล่าร์เซล
28 มิ.ย. 2559 เปิดอบรม เทคนิคการถ่ายภาพอาหารแบบมืออาชีพ
พบกับแนวทางและและวิธีก้าวไปสู่อาชีพที่ยั่งยืนด้วยตนเอง มีวิทยากรเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการถ่ายภาพอาหารมากว่า 2 ปี ไม่รู้จะทำธุรกิจอะไรดี ธุรกิจเดิมมีการแข่งขันสูง คู่แข่งเยอะ กำลังมองหาธุรกิจใหม่ๆ สามารถทำและสร้างธุรกิจด้วยตนเองได้ทันที เรียนรู้จริง ปฏิบัติจริง ทำได้จริงๆ ไม่ต้องลองผิดลองถูกให้เสียเวลา ไม่มีความรู้ทางด้านถ่ายภาพ ก็สามารถอบรมและปฏิบัติได้ด้วยตนเอง
5-6 ก.ค. 2559 อบรม การสร้าง E-Book/E-Magazine มืออาชีพ
พิเศษ! สำหรับสมาชิกร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ได้รับส่วนลดพิเศษค่าอบรมสัมมนา
22 ก.ค. 2559 เปิดอบรม เทคนิคการใช้งาน Microsoft EXCEL 2013 ขั้นสูง เพื่องานออฟฟิศ
24-25 ส.ค. 2559 อบรม Network ADSL VPN Firewall ( Advance )
2-3 ส.ค. 2559 อบรม ประยุกต์การใช้งานและลดความซ้ำซ้อนของงานบน Excel ด้วยการเขียน VBA ควบคุมการทำงาน
9-10 ก.ค. 2559 อบรม Introduction Microsoft SQL Server 2014 (Transact SQL)
29 มิ.ย.-3 ก.ค. 2559 อบรม " สร้างเถ้าแก่ธุรกิจโซล่าร์เซล