ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส พนัสนิคม 2 ชลบุรี จังหวัดชลบุรี สาขาที่ 534
วิธีการชำระเงิน
**หมายเหตุ: อัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของจุดรับชำระเงินที่ท่านเลือก ซึ่งจะเป็นการชำระให้กับผู้ให้บริการนั้นๆ ทางบริษัทซีเอ็ดฯ ไม่ได้เป็นผู้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว

     กรณีที่ท่านไม่สะดวกในการชำระเงินผ่านช่องทางดังกล่าวข้างต้น ท่านสามารถโอนเงินเข้าบัญชีซีเอ็ดได้โดยตรง โดยเมื่อท่านทำการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ท่านจะต้องแจ้งผลการชำระเงินผ่านทางหน้าเว็บไซด์ หรือ อีเมล e-commerce@se-ed.com ทางเราจะดำเนินการจัดสินค้าเมื่อตรวจสอบพบยอดเงินในบัญชีแล้วเท่านั้น (ช่องทางนี้ไม่ใช่ช่องทางอัตโนมัติ ท่านต้องรอ ตรวจสอบในช่วงเวลาทำการ)

รายละเอียดบัญชี
ชื่อบัญชี บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) 
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
 
  ธนาคารกรุงเทพ  สาขาถนนศรีนครินทร์  เลขที่ 227-0-67183-3
  ธนาคารกรุงไทย  สาขาเซ็นทรัลบางนา  เลขที่ 086-0-25939-0
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  สาขาเนชั่นทาวเวอร์  เลขที่ 333-1-20200-4
  ธนาคารกสิกรไทย  สาขาศรีนครินทร์  เลขที่ 739-2-20824-5
  ธนาคารทหารไทย  สาขาบางนา  เลขที่ 189-2-00769-9
  ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาอุดมสุข  เลขที่ 048-2-80788-2

* เพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบยอดเงิน กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน ทั้งนี้ทางเราจะทำการเบิกสินค้า หลังจากที่ตรวจพบยอดเงินในบัญชีแล้วเท่านั้น

* การตรวจสอบยอดเงินอาจจะยังไม่ทราบผลในทันที ทั้งนี้เนื่องจากแต่ละธนาคารจะส่งยอดเงินเข้าระบบในเวลาที่แตกต่างกัน โดยบางธนาคารจะนำส่งในวันทำการถัดไป หลังจากที่มีการตัดเงินจากบัญชีของท่านแล้วค่ะ

ชำระเงินด้วยบัตรเครดิต VISA CARD / MASTER CARD / JCB CARD

การชำระเงินผ่านบัตรเครดิต เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการรับชำระค่าสินค้า เพียงท่านถือบัตรเครดิต VISA CARD/MASTER CARD และ JCB CARD ก็สามารถเลือกซื้อสินค้าและชำระเงินได้ทันที

วิธีการ

1. เลือกวิธีการชำระเงิน “ชำระเงินด้วยบัตรเครดิต” และกด “หน้าถัดไป”2. ตรวจสอบรายละเอียดเพื่อยืนยันการสั่งซื้อ (ท่านสามารถคลิกเพื่อแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องได้) เมื่อท่านยืนยันการสั่งซื้อแล้ว ระบบจะแสดงหมายเลขใบสั่งซื้อของท่าน ซึ่งจะใช้เป็นเลขที่อ้างอิงในการติดตามรายการสั่งซื้อ พร้อมกันนี้ระบบจะส่งอีเมลสรุปรายการสั่งซื้อให้ท่าน

 


3. เมื่อคลิก “ยืนยันการสั่งซื้อ” แล้ว ระบบจะนำท่านมายังหน้า Payment Gateway ของ 2C2P โดยให้ท่านกรอกรายละเอียด และคลิก “Confirm payment”  4. เมื่อยืนยันการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ท่านต้องรอจนกว่าระบบจะแสดงหน้า Your payment was successful (การชำระเงินเสร็จสมบูรณ์) ให้ท่านคลิกปุ่ม "Return to …." เพื่อกลับมาหน้า www.se-ed.com  

การเปิดบริการบัตรเครดิตออนไลน์กับธนาคารเจ้าของบัตร และเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้บัตรเครดิตของท่าน

ผู้ถือบัตรเครดิตให้ทำการ Verified by Visa (สำหรับ Visa Card) หรือ MasterCard Secure Code (สำหรับ Master Card) ก่อนการชำระเงิน เพื่อรักษาความปลอดภัยของบัตรเครดิต เมื่อใช้บริการสั่งซื้อสินค้าผ่านอินเตอร์เน็ต โดยการสมัคร Verified by Visa และ MasterCard Secure Code นี้ ท่านสามารถเข้าไปทำการลงทะเบียนได้ที่หน้าเว็บของธนาคารผู้ออกบัตรของท่าน หรือติดต่อไปยังธนาคารผู้ออกบัตร

  ผู้ถือบัตรเครดิต Visa Card
  • ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) คลิกที่นี่
  • ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) คลิกที่นี่
  • ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) คลิกที่นี่
  • บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด (Central Card) คลิกที่นี่
  ผู้ถือบัตรเครดิต Master Card
  • ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) คลิกที่นี่
  • ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) คลิกที่นี่
  • ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) คลิกที่นี่
  • บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด (Central Card) คลิกที่นี่
กลับ

ชำระเงินโดยการหักบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (Direct Debit)

สำหรับผู้ถือบัตรเดบิตของ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารทหารไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์ และ ธนาคารยูโอบี ท่านสามารถชำระค่าสินค้าได้ผ่านช่องทางการหักบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (Direct Debit) โดยผู้ถือบัตรเดบิตสามารถสมัครเปิดใช้บริการชำระเงินด้วยบัตรเดบิตออนไลน์ ได้ดังนี้

  บัตรเดบิตธนาคารกรุงเทพ
  ท่านสามารถสมัคร/เปิดใช้บริการ ได้ที่ Call Center เบอร์ 1333 (กด 7) และให้ท่านยืนยันการสมัครใช้บริการ Verified by Visa ที่เว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ หรือ สอบถามข้อมูลการใช้บัตรเดบิตบีเฟิสต์ ธนาคารกรุงเทพ โทร. 02-645-5555 และ 1333 โทร. 02-645-5555 และ 1333

  บัตรเดบิตธนาคารกรุงไทย
  ท่านสามารถสมัคร/เปิดใช้บริการ ได้โดย นำเอกสารติดต่อ เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย เพื่อขอสมัครใช้บริการ Verified by Visa และให้ท่านยืนยันการสมัครใช้บริการ Verified by Visa ที่เว็บไซต์ธนาคารกรุงไทย หรือ สอบถามข้อมูลการใช้บัตรเดบิต ธนาคารกรุงไทย ได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ธนาคารกรุงไทย 1551

เมื่อท่านสมัครเปิดใช้บริการชำระเงินด้วยการหักบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (Direct Debit) เรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถทำรายการสั่งซื้อได้ตามขั้นตอน ดังนี้
  1. เลือกวิธีการชำระเงิน “ชำระเงินโดยหักบัญชีธนาคารอัตโนมัติ” จากนั้นเลือกธนาคารที่ต้องการ และกด “หน้าถัดไป”
  2. ตรวจสอบรายละเอียดเพื่อยืนยันการสั่งซื้อ (ท่านสามารถคลิกเพื่อแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องได้) เมื่อท่านยืนยันการสั่งซื้อแล้ว ระบบจะแสดงหมายเลขใบสั่งซื้อของท่าน ซึ่งจะใช้เป็นเลขที่อ้างอิงในการติดตามรายการสั่งซื้อ พร้อมกันนี้ระบบจะส่งอีเมล์สรุปรายการสั่งซื้อให้ท่าน
  3. เมื่อคลิก “ยืนยันการสั่งซื้อ” แล้ว ระบบจะนำท่านมายังหน้าธนาคารที่ท่านเลือกหักบัญชีอัตโนมัติ
กลับ