ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส พนัสนิคม 2 ชลบุรี จังหวัดชลบุรี สาขาที่ 534
ร่วมงานกับเรา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านกลยุทธ์ แผนกการขายและพัฒนาสาขา
รายละเอียดงาน

-งานปรับปรุงร้านวิเคราะห์จัดส่วนผสมสินค้าภายในร้าน วาง Layout นำเสนองบลงทุนงานปรับปรุงสาขาติดตามผล
สัมฤทธิ์ในการปรับปรุงร้าน
-งานเปิดร้านใหม่ วิเคราะห์ประเมินกลุ่มลุกค้าเป้าหมายของสาขาจัดการเรื่องส่วนผสมสินค้าจัดวาง Layout
ดำเนินการสั่งซื้อสินค้าเพื่อเปิดสาขาให้ทันตามกำหนด นำทีมที่เกี่ยวข้องร่วมจัดวางสินค้าจนพร้อมสำหรับการขาย
-บริหารจัดการควบคุมงานคัดสรรสินค้ากลุ่มNonbook สิ่ค้าใหม่ โปรโมชั่น ฯลฯ
-แผนกขายกิจกรรมพิเศษ Book Fair ทั้งเล็กและใหญ่
-พัฒนาทีมงาน ปรับปรุงประสิทธิภาพ ตั้งเป้าหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

-ชาย /หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
-วุฒิปริญญาตรี มนุษยศาสตร์ (บรรณารักษ์)
-มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
-ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์

SE-EDUCATION Public Company Limited

1858/87-90 อาคารอินเตอร์ลิงค์ ชั้น 20 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
เบอร์โทรศัพท์ : 02-826-8000 ต่อ 8081,8642-8644
E-mail : Tasanee_r@se-ed.com, recruit_sbc@se-ed.com

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : Full Time
จำนวน : 1
เพศ : ไม่จำกัด
เงินเดือน(บาท) : ตามโครงสร้างบริษัท
ประสบการณ์ : -
การศึกษา : ปริญญาตรี มนุษยศาสตร์ (บรรณารักษ์
สถานที่ : ไม่จำกัด
ติดต่อ
ประกาศงาน : 03/05/2019
ชื่อผู้ติดต่อ : ภัทราวุธ
E-Mail : recruit_sbc@se-ed.com
โทรศัพท์ : 02-8268081
โทรสาร : 02-8268844
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :