ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส พนัสนิคม 2 ชลบุรี จังหวัดชลบุรี สาขาที่ 534
ร่วมงานกับเรา
เจ้าหน้าที่บริหารสินค้า NON BOOK
รายละเอียดงาน

สั่งเติมสินค้าเข้าสาขา บริหารจัดการสินค้าให้ตรงตามเป้าหมาย งานเอกสารธุรการที่เกี่ยวข้องกับงาน หรืออื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เพศ ชาย /หญิง อายุระหว่าง 18-35 ปี
2. ปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา) เกรดเฉลี่ย 2.75
3. ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ พอใช้
4. พิมพ์ดีดไทย 30 คำ/นาที อังกฤษ 30 คำ/นาที
5. ใช้โปรแกรม MS.Word ,Excel ,PowerPoint ,Access

SE-EDUCATION Public Company Limited

1858/87-90 อาคารอินเตอร์ลิงค์ ชั้น 20 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
เบอร์โทรศัพท์ : 02-826-8000 ต่อ 8081,8642-8644
E-mail : Tasanee_r@se-ed.com, recruit_sbc@se-ed.com

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : Full Tume
จำนวน : 2
เพศ : ไม่จำกัด
เงินเดือน(บาท) : ตามโครงสร้างบริษัท
ประสบการณ์ : -
การศึกษา : ปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา) เกรดเฉลี่ย 2.75
สถานที่ : ไม่จำกัด
ติดต่อ
ประกาศงาน : 23/02/2019
ชื่อผู้ติดต่อ : ภัทราวุธ
E-Mail : patrawut@se-ed.com,personnel@se-ed.com,recruit_sbc@se-ed.com
โทรศัพท์ : 02-8268081
โทรสาร : 02-8268844
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :