ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส พนัสนิคม 2 ชลบุรี จังหวัดชลบุรี สาขาที่ 534
ร่วมงานกับเรา
สนับสนุนงานขาย
รายละเอียดงาน

ดูแลการขายช่องทางออนไลน์ และสนับสนุนงานขายภายในแผนก เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เพศหญิง อายุ 25-30 ปี
2. ปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา) เกรดเฉลี่ย 2.75
3. ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ พอใช้
4. สามารถใช้โปรแกรม MS Office ,facebook ,line ,สื่อออนไลน์อื่นๆ ได้ดี
5. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

SE-EDUCATION Public Company Limited

1858/87-90 อาคารอินเตอร์ลิงค์ ชั้น 20 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
เบอร์โทรศัพท์ : 02-826-8000 ต่อ 8081,8642-8644
E-mail : Tasanee_r@se-ed.com, recruit_sbc@se-ed.com

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : Full Tume
จำนวน : ไม่จำกัด
เพศ : 1
เงินเดือน(บาท) : ตามโครงสร้างบริษัท
ประสบการณ์ : -
การศึกษา : ปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา) เกรดเฉลี่ย 2.75
สถานที่ : ไม่จำกัด
ติดต่อ
ประกาศงาน : 23/02/2019
ชื่อผู้ติดต่อ : ภัทราวุธ
E-Mail : patrawut@se-ed.com,personnel@se-ed.com,recruit_sbc@se-ed.com
โทรศัพท์ : 02-8268081
โทรสาร : 02-8268844
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :