ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส ท่าหลวง พิจิตร จังหวัดพิจิตร สาขาที่ 533
ร่วมงานกับเรา
Rights and Business Development
รายละเอียดงาน

ติดต่อประสานงานระหว่างสำนักพิมพ์ต่างประเทศ และสำนักพิมพ์ไทยด้านลิขสิทธิ์
และติดต่อประสานงานโครงการสื่อการเรียนการสอน
จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติผู้สมัคร

ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ : ดีมาก
สามารถทำงานเป็นทีมภายใต้ความกดดันได้

SE-EDUCATION Public Company Limited

1858/87-90 อาคารอินเตอร์ลิงค์ ชั้น 19 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
เบอร์โทรศัพท์ : 02-826-8000 ต่อ 8602
E-mail : thanyaphat@se-ed.com, personnel@se-ed.com

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : Full Time
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : หญิง
เงินเดือน(บาท) : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
ประสบการณ์ :
การศึกษา : ปริญญาตรี สาขา English Literatune / English /สาขาที่เกี่ยวข้อง
สถานที่ : อาคารอินเตอร์ลิงค์ บางนา-ตราด บางนา กรุงเทพฯ
ติดต่อ
ประกาศงาน : 17/11/2017
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณธันยาภัทร์
E-Mail : thanyaphat@se-ed.com
โทรศัพท์ : 02-826-8602
โทรสาร : 02-826-8609