ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส ยโสธร จังหวัดยโสธร สาขาที่ 531
ร่วมงานกับเรา
บรรณารักษ์
รายละเอียดงาน

สร้างฐานข้อมูลสินค้า ดูแลมาตรฐานที่ถูกต้องของข้อมูลสินค้าต่างๆ ที่อยู่ในระบบฐานของมูลของซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ทั้ง Printed Book, Non Book

คุณสมบัติผู้สมัคร

รักการอ่าน รักหนังสือ รักการเรียนรู้ใหม่ๆ และสนใจเทคโนโลยี

SE-EDUCATION Public Company Limited

1858/87-90 อาคารทีซีไอเอฟทาวเวอร์ ชั้น 19 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
เบอร์โทรศัพท์ : 02-739-8000 ต่อ 8602
E-mail : araya@se-ed.com, personnel@se-ed.com

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : Full Time
จำนวน : 2 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : ตามโครงสร้าง
ประสบการณ์ : ไม่จำเป็น
การศึกษา : ปริญญาตรี สาขาบรรณารักษ์ศาสตร์, สารสนเทศศาสตร์, หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
สถานที่ : ศูนย์กระจายสินค้า ถนนบางนา-ตราด กม.21
ติดต่อ
ประกาศงาน : 29/09/2014
ชื่อผู้ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
E-Mail : araya@se-ed.com, personnel@se-ed.com
โทรศัพท์ : 0-2739-8602
โทรสาร : 0-2739-8609