ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด เซ็นทรัล มหาชัย สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร สาขาที่ 532
ร่วมงานกับเรา
เจ้าหน้าที่การเงินติดตามหนี้
รายละเอียดงาน

ตรวจติดตามทวงถามหนี้ร้านหนังสือ จัดทำเอกสารการเงิน

คุณสมบัติผู้สมัคร

SE-EDUCATION Public Company Limited

1858/87-90 อาคารอินเตอร์ลิงค์ ชั้น 19 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
เบอร์โทรศัพท์ : 02-826-8000 ต่อ 8602
E-mail : thanyaphat@se-ed.com, personnel@se-ed.com

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : หลายตำแหน่ง
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
ประสบการณ์ : -
การศึกษา : ปวช./ปวส./ปริญญาตรี สาขาบัญชี/การเงิน
สถานที่ : อาคารอินเตอร์ลิงค์ ถนนบางนา-ตราด
ติดต่อ
ประกาศงาน : 22/01/2013
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณธันยาภัทร์
E-Mail : thanyaphat@se-ed.com, personnel@se-ed.com
โทรศัพท์ : 0-2826-8602
โทรสาร : 0-2826-8609