ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส ยโสธร จังหวัดยโสธร สาขาที่ 531
ร่วมงานกับเรา
เจ้าหน้าที่การตลาด(Reorder)
รายละเอียดงาน

ดูแลการเติมสินค้า non-book ที่โอนมาจากทีม Reorder และการหมุนเวียนสินค้า non-book ให้มีการเคลื่อนไหวอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงรวบรวมข้อมูลการขายสินค้า non-book เพื่อเป็นข้อมูลในการสั่งซื้อสินค้าใหม่

คุณสมบัติผู้สมัคร

เรียนรู้งานเร็ว และทำงานเป็นทีมได้
มีความกระตือรือร้นในการค้นหาสิ่งใหม่ ๆ
สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
หากเป็นนักศึกษาจบใหม่ที่มีประสบการณ์การทำงานพิเศษหรือเคยทำกิจกรรมต่างๆ ระหว่างเรียน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

SE-EDUCATION Public Company Limited

1858/87-90 อาคารทีซีไอเอฟทาวเวอร์ ชั้น 19 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
เบอร์โทรศัพท์ : 02-739-8000 ต่อ 8602
E-mail : araya@se-ed.com, personnel@se-ed.com

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : Full Time
จำนวน : Not specifled
เพศ : เพศชาย / หญิง
เงินเดือน(บาท) : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
ประสบการณ์ : -
การศึกษา : วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี
สถานที่ : อาคารทีซีไอเอฟทาวเวอร์ ถนนบางนา-ตราด
ติดต่อ
ประกาศงาน : 14/01/2013
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources Plant Manager
E-Mail : araya@se-ed.com, personnel@se-ed.com
โทรศัพท์ : 0-2739-8602
โทรสาร : 0-2739-8609