ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส พนัสนิคม 2 ชลบุรี จังหวัดชลบุรี สาขาที่ 534
ร่วมงานกับเรา
ธุรการ
รายละเอียดงาน

ติดต่อประสานงานภายในองค์กร และงานภาครัฐ(งานทะเบียนภาษีป้าย/ทะเบียนพาณิชย์)
งานเอกสารอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

มีความกระตือรือร้น,ละเอียดรอบคอบ

SE-EDUCATION Public Company Limited

1858/87-90 อาคารอินเตอร์ลิงค์ ชั้น 19 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
เบอร์โทรศัพท์ : 02-826-8000 ต่อ 8602
E-mail : thanyaphat@se-ed.com, personnel@se-ed.com

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : Full Time
จำนวน : หลายอัตรา
เพศ : หญิง
เงินเดือน(บาท) : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
ประสบการณ์ : -
การศึกษา : ปวส.-ปริญญาตรี
สถานที่ : อาคารอินเตอร์ลิงค์ ถนนบางนา-ตราด กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ
ประกาศงาน : 14/01/2013
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณธันยาภัทร์
E-Mail : thanyaphat@se-ed.com, personnel@se-ed.com
โทรศัพท์ : 0-2286-8602
โทรสาร : 0-2286-8609