ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส พนัสนิคม 2 ชลบุรี จังหวัดชลบุรี สาขาที่ 534
ร่วมงานกับเรา
ตำแหน่งระดับการศึกษาประสบการณ์เงินเดือน
E-Commerce Manager - Directer/ผู้จัดการ / ผู้อำนวยการ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ Business management, e-commerce, marketing & digital marketing skills - ตามโครงสร้างบริษัท
Programmer ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์, สารสนเทศ, หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง - ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่กราฟฟิก-ตัดต่อ ป.ตรี สาขา มัลติมีเดีย 3 ปี ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่นับสต๊อก-รถตู้ ปวช - ปวส. ป.ตรี ไม่จำกัดสาขา - ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่บริหารสินค้า ปริญญาตรี สาขาการตลาด/บริหาร - ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่บริหารสินค้า NON BOOK ปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา) เกรดเฉลี่ย 2.75 - ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่บัญชี ปริญญาตรี สาขาบัญชี/การเงิน/การธนาคาร - ตามโครงสร้างบริษัทฯ
เจ้าหน้าที่ลิขสิทธิ์ (นักศึกษาฝึกงาน) วุฒิปริญญาตรี สาขาอักษรศาสตร์ ,ศิลปศาสตร์ ,มนุษย์ศาสตร์ 3.00 ขึ้นไป - ตามโครงสร้างบริษัท
ช่างไฟฟ้า วุฒิปวช.-ปวส. ไฟฟ้า อิเล็คโทรนิค หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - ตามโครงสร้างบริษัทฯ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านกลยุทธ์ แผนกการขายและพัฒนาสาขา ปริญญาตรี มนุษยศาสตร์ (บรรณารักษ์ - ตามโครงสร้างบริษัท
พนักงานขับรถ ม.3 ,ม.6 ,ปวช ,ปวส. ไม่จำกัดสาขา - ตามโครงสร้างบริษัท
พนักงานขายนิทรรศการ วุฒิปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา) - ตามโครงสร้างบริษัท
พนักงานป้อนข้อมูล วุฒิการศึกษา ปวช./ปวส./ปริญญาตรี - ตามโครงสร้างบริษัท
สนับสนุนงานขาย ปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา) เกรดเฉลี่ย 2.75 - ตามโครงสร้างบริษัท