ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส พนัสนิคม 2 ชลบุรี จังหวัดชลบุรี สาขาที่ 534
ร่วมงานกับเรา
ตำแหน่งระดับการศึกษาประสบการณ์เงินเดือน
SALE ป.ตรี (ไม่จำกัดสาขา) - ตามโครงสร้างบริษัทฯ
เจ้าหน้าที่ Set up วุฒิม.6-ปวส. ไม่จำกัดสาขา - ตามโครงสร้างบริษัทฯ
เจ้าหน้าที่รับจัดจำหน่ายหนังสือ ปริญญา่ตรี สาขาบริหารธุรกิจ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ - ตามโครงสร้างบริษัทฯ
ช่างไฟฟ้า วุฒิปวช.-ปวส. ไฟฟ้า อิเล็คโทรนิค หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - ตามโครงสร้างบริษัทฯ
ธุรการ ปวส.-ปริญญาตรี - ตามโครงสร้างบริษัทฯ