ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
ร้านหนังสือเปิดแล้วจ้า ตรวจสอบสาขาที่เปิด คลิก ใครมีแต้มมาแลกเป็น อีคูปองไว้ช็อป คลิก
ร่วมงานกับเรา
ตำแหน่งระดับการศึกษาประสบการณ์เงินเดือน
Front End Web Developer ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา - ตามโครงสร้างบริษัทฯ
Merchandise Manager / ผู้จัดการบริหารสินค้า ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง - ตามโครงสร้างบริษัทฯ
Programmer & Web Developer ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา - ตามโครงสร้างบริษัทฯ
Trade Marketing Manager/ผู้จัดการการตลาดการค้า ปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง - ตามโครงสร้างบริษัทฯ
เจ้าหน้าที่ขายกิจกรรมพิเศษ ม.6 / ปวช. / ปวส. และปริญญาตรี 1-2 ปี ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) ปริญญาตรี (สาขาสถิติ, IE, เศรษฐศาสตร์ , สถิติ ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง) 1 – 3 ปี ,ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ตามโครงสร้างบริษัท
ช่างซ่อมบำรุง ปวช. - ปวส. สาขาไฟฟ้า 1 ปี ตามโครงสร้างบริษัท
ผู้จัดการแผนกการเงิน ปริญญาตรี - โท สาขาบัญชี ,การเงินและการธนาคาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 5-10 ปี ตามโครงสร้างบริษัท
พนักงานเซลล์ (ประจำต่างจังหวัด) ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ ,การตลาด ,การจัดการ 5 ปี ตามโครงสร้างบริษัท