ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส พนัสนิคม 2 ชลบุรี จังหวัดชลบุรี สาขาที่ 534
ร่วมงานกับเรา
ตำแหน่งระดับการศึกษาประสบการณ์เงินเดือน
Front End Web Developer ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา - ตามโครงสร้างบริษัทฯ
Merchandise Manager - Director Bachelor’s degree or master’s degree in business management, related field of study or equivalent work experience manage - ตามโครงสร้างบริษัทฯ
Programmer ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์, สารสนเทศ, หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง - ตามโครงสร้างบริษัท
Programmer & Web Developer ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา - ตามโครงสร้างบริษัทฯ
เจ้าหน้าที่ Digital Marketing ปริญญาตรี สาขา การตลาด Digital Marketing - ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่ SE-ED Learning Center วุฒิปวช.-ปวส. ปริญญาตรี - ตามโครงสร้างบริษัทฯ
เจ้าหน้าที่ธุรการ-พิมพ์ซ้ำ วุฒิ ปวช.-ปวส. (ไม่จำกัดสาขาวิชา) - ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่บริหารสินค้า NON BOOK ปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา) เกรดเฉลี่ย 2.75 - ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่รับจัดจำหน่าย วุฒิปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขาวิชา) - ตามโครงสร้างบริษัท
ช่างไฟฟ้า วุฒิปวช.-ปวส. ไฟฟ้ากำลัง หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - ตามโครงสร้างบริษัทฯ
ผู้ช่วยบรรณาธิการภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี สาขาวิชา ศิลปศาสตร์,อักษรศาสาตร์ - ตามโครงสร้างบริษัท
ผู้ช่วยบรรณาธิการสายวิทย์ วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ - ตามโครงสร้างบริษัท