ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด เซ็นทรัล มหาชัย สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร สาขาที่ 532
ร่วมงานกับเรา
ตำแหน่งระดับการศึกษาประสบการณ์เงินเดือน
BOOK STAFF (พนักงานประจำร้านหนังสือ) ม.3 ขึ้นไป - 9,000 บาทขึ้นไปมีO.T มี INCENTIVES มี เบี้ยขยัน
Product Executive (PE) ปริญญาตรี ตามโครงสร้างบริษัทฯ
Programmer/Web Programmer จบปริญญาตรีทางด้านคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง - ตามโครงสร้างบริษัทฯ
Rights and Business Development ปริญญาตรี สาขา English Literatune / English /สาขาที่เกี่ยวข้อง ตามโครงสร้างบริษัทฯ
เจ้าหน้าที่การเงินติดตามหนี้ ปวช./ปวส./ปริญญาตรี สาขาบัญชี/การเงิน - ตามโครงสร้างบริษัทฯ
เจ้าหน้าที่สนับสนุนการขายและการตลาด ปริญญาตรี - ตามโครงสร้างบริษัทฯ
เจ้าหน้าที่สนับสนุนกิจกรรมการตลาด ปวช/ปวส. - ตามโครงสร้างบริษัทฯ
เจ้าหน้าที่สั่งเติมสินค้า Non Book ปวส.-ปริญญาตรี - ตามโครงสร้างบริษัทฯ
ช่างไฟฟ้า วุฒิปวช.-ปวส. ไฟฟ้า อิเล็คโทรนิค หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - ตามโครงสร้างบริษัทฯ
ธุรการ ปวส.-ปริญญาตรี - ตามโครงสร้างบริษัทฯ