ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
โปรโมชั่นเดือน ก.พ. 63 : สนพ.นาคา ราคาพิเศษ 50 บาท ตั้งแต่วันนี้ - 29 ก.พ. 63 คลิก ฟิตสมองก่อนสอบ เพียงซื้อ หนังสือ สนพ.เอ็มไอเอสที่ร่วมรายการ รับฟรี Synonyms & Antonyms Vocabulary มูลค่า 45 บาท คลิก
ร่วมงานกับเรา
ตำแหน่งระดับการศึกษาประสบการณ์เงินเดือน
Front End Web Developer ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา - ตามโครงสร้างบริษัทฯ
Merchandise Manager / ผู้จัดการบริหารสินค้า ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง - ตามโครงสร้างบริษัทฯ
Programmer & Web Developer ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา - ตามโครงสร้างบริษัทฯ
Trade Marketing Manager/ผู้จัดการการตลาดการค้า ปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง - ตามโครงสร้างบริษัทฯ
เจ้าหน้าที่รับจัดจำหน่าย ป.ตรี สาขา บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,มนุษย์ศาสตร์,ศิลปศาสตร์,รัฐศาสตร์ - ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่ส่วนงานโปรโมชั่น ปวส. - ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือที่เกี่ยวข้อง 1 ปี ตามโครงสร้างบริษัท
ผู้ช่วยบรรณาธิการ ทีมหนังสือสุขภาพ ป.ตรี สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ - ตามโครงสร้างบริษัท
ผู้ช่วยบรรณาธิการภาษาอังกฤษ ป.ตรี สาขา ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ อังกฤษ - ตามโครงสร้างบริษัท
ผู้ช่วยผู้จัดการขายร้านค้าและสถาบัน ปริญญาตรี การตลาด ,การจัดการ ,บริหารธุรกิจ 5 ปี ตามโครงสร้างบริษัท
พนักงานขาย ป.ตรี (การตลาด,บริหารธุรกิจ,การจัดการ) 5 ปี ตามโครงสร้างบริษัท
พนักงานคีย์ข้อมูล (พาร์ทไทม์ /นศ.ฝึกงาน) ปวช. / ปวส. - ตามโครงสร้างบริษัท