ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส พนัสนิคม 2 ชลบุรี จังหวัดชลบุรี สาขาที่ 534
ร่วมงานกับเรา
ตำแหน่งระดับการศึกษาประสบการณ์เงินเดือน
E-Commerce Manager - Directer/ผู้จัดการ / ผู้อำนวยการ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ Business management, e-commerce, marketing & digital marketing skills - ตามโครงสร้างบริษัท
Front Ent Web Developer ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา - ตามโครงสร้างบริษัทฯ
Programmer ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์, สารสนเทศ, หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง - ตามโครงสร้างบริษัท
Programmer & Web Developer ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา - ตามโครงสร้างบริษัทฯ
เจ้าหน้าที่ SE-ED Learning Center วุฒิปวช.-ปวส. ปริญญาตรี - ตามโครงสร้างบริษัทฯ
เจ้าหน้าที่การเงิน ปวส.- ป.ตรี - ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่กิจกรรมพิเศษและกิจกรรมค่าย ปริญญาตรี สาขา ครุศาสตร์ ,เทคโนโลยีสารสนเทศ ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่บริหารสินค้า NON BOOK ปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา) เกรดเฉลี่ย 2.75 - ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่ประสานงาน ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา - ตามโครงสร้างบริษัทฯ
ช่างไฟฟ้า วุฒิปวช.-ปวส. ไฟฟ้ากำลัง หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - ตามโครงสร้างบริษัทฯ
ผู้ช่วยบรรณาธิการสายวิทย์ ปริญญาตรี - ตามโครงสร้างบริษัทฯ
พนักงานคีย์ข้อมูล วุฒิ ปวช.-ปวส. ไม่จำกัดสาขา - ตามโครงสร้างบริษัทฯ