ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส พนัสนิคม 2 ชลบุรี จังหวัดชลบุรี สาขาที่ 534
ประชาสัมพันธ์  เข้าชม 354  27 ธันวาคม 2560 10:29 น.

ภาพบรรยากาศ พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) 
ส่งเสริมการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ ภายใต้โครงการ The Power Of The Elders MOU-สว

เมื่อวันวันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560 กรมการจัดหางาน “จัดงานภายใต้โครงการ The Power Of The Elders” ณ ห้องประชุมจอมพล ป.พิบูลสงคราม ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน ว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริมการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ โดยมี 6 บริษัท ร่วมลงนามความร่วมมือ(MOU) กับกรมการจัดหางาน ดังนี้
v บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
v บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
v บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
v บริษัท รักษาความปลอดภัย พีซีเอส และ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด
v บริษัท ฟู๊ดแพชชั่น จำกัด
v โรงแรม และ รีสอร์ทในเครือเซ็นทารา
ภายในงานมีการเสวนาให้ความรู้ และเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ 
= โดยคุณหมอลดา และป้ากุ้ง ตัวแทนผู้สูงอายุ พูดคุยในมุมมองของผู้สูงอายุที่เกษียณเมื่ออายุ 55ปี และ60ปี ที่ยังมีความต้องการทำงานอยู่ ต้องการมีรายได้ไว้ใช้จ่ายดูแลตัวเองในด้านต่างๆ เล่าถึงประสบการณ์ที่ผ่านมา
= ตัวแทนจากสถานประกอบการ ทั้ง 2 แห่งก็ได้ขึ้นมาพูดในส่วนของแนวนโยบายของบริษัท ในการรับผู้สูงอายุเข้าทำงานในบริษัทของตน พร้อมร้องขอให้กรมจัดหางานเป็นตัวกลางในการประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างให้ด้วย ฯลฯ

ทั้งนี้ นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ ผู้ช่วยราชการในตำแหน่งอธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นผู้ลงนามร่วมกับผู้มีอำนาจลงนามของแต่ละบริษัท ต่อหน้าพยานและสื่อมวลชน จนครบทุกสถานประกอบการ โดยบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) คุณทนง โชติสรยุทธ์  กรรมการผู้จัดการ ได้มอบอำนาจให้ คุณวิโรจน์  ลักขณาอดิศร ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร เป็นผู้แทนเข้าร่วมพิธีในงานภาพบรรยากาศภายในงาน