ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
มองหา เทคนิคทำ Facebook ดีลดี รับฟรี ลายเซ็นนักเขียน และ กระเป๋าผ้า 1 ใบ คลิก ดีลเด็ด สินค้า Flash sale ลด 30 % คลิก
:: การต่ออายุ
  • การต่ออายุบัตรสมาชิก
    • สมาชิกที่มียอดซื้อสะสม 4,000 บาทขึ้นไป (ภายในรอบอายุบัตรสมาชิก*) ได้รับสิทธิ์ต่ออายุบัตรฟรี
    • ซื้อสินค้าครบ 600 บาท(ราคาสุทธิ) ต่ออายุบัตรฟรี
    • เสียค่าธรรมเนียมการต่ออายุ 100 บาท
หมายเหตุ : บัตรหมดอายุ สามารถทำบัตรใหม่ได้ก่อนบัตรหมดอายุ 1 เดือน และหลังบัตรหมดอายุ 1 เดือน