ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส พนัสนิคม 2 ชลบุรี จังหวัดชลบุรี สาขาที่ 534
:: กรณีบัตรหาย / ชำรุด

กรณีบัตรหาย 

เสียค่าธรรมเนียมทำบัตรใหม่ 100 บาท
หมายเหตุ : ณ วันที่แจ้งหาย หมายเลขที่แจ้งหายจะต้องยังมีอายุสมาชิกอยู่เท่านั้น


กรณีบัตรชำรุด
  • ถ้าอายุบัตรที่ชำรุดเหลือมากกว่า 1 เดือนขึ้นไป ออกบัตรสมาชิกใหม่ได้เลยทันที (โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม)
  • ถ้าอายุบัตรที่ชำรุดเหลือ น้อยกว่า 1 เดือน มีเงื่อนไข ดังนี้
    • สมาชิกที่มียอดซื้อสะสม 4,000 บาทขึ้นไป (ภายในรอบอายุบัตรสมาชิก) ได้รับสิทธิ์ต่ออายุบัตรฟรี
    • ซื้อสินค้าราคาสุทธิ 600 บาท หรือ
    • เสียค่าธรรมเนียม 100 บาท
บัตรชำรุด** หมายถึง บัตรหัก งอ ที่ไม่สามารถรูดผ่านเครื่องในระบบการให้ส่วนลดได้