ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
“แต้มมีค่า อย่าลืมมาเบิร์น” อ่านเงื่อนไขและแลกแต้ม ดีลสุดคุ้ม ตะกร้าของขวัญ ช็อปเลย เปิดโลกครีเอทีฟ เสริมทักษะธุรกิจ เรียนรู้เทคโนโลยี คอร์สออนไลน์ใหม่ ประจำวันนี้ !! คลิก Best Seller ลด 20% ดีลแรงประจำเดือน คลิก Flash sale 30 % คลิก Oxford Reading Club เครื่องมือช่วยฝึกภาษาอังกฤษ เรียนรู้ครบจบในที่เดียว คลิก
นโยบายความเป็นส่วนตัว

Language : english

นโยบายความเป็นส่วนตัว
www.se-ed.com ขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายของเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในการรักษาความลับสำหรับข้อมูลของลูกค้า หรือบุคคลใดที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

การติดต่อสื่อสารกับลูกค้า
ทางเว็บไซต์ www.se-ed.com จะติดต่อกับท่านผ่านทางอีเมลและการโทรศัพท์เท่านั้น โดยจะพิจารณาติดต่อผ่านทางอีเมลก่อน โดยในส่วนหัวเรื่องของอีเมลจะทำการแจ้งวัตถุประสงค์ในการติดต่อทุกครั้ง หากท่านต้องการติดต่อกลับมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องสินค้าหรืออื่น ๆ ท่านสามารถติดต่อได้ทางหน้า "ติดต่อเรา" ทั้งการอีเมลหรือโทรศัพท์ตามข้อมูลที่แจ้งในหน้าเว็บไซต์ 

การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.se-ed.com  
ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.se-ed.com ได้ เพื่อการค้นหาสินค้าและบริการต่างๆ ของบริษัทฯ  โดยที่ท่านไม่ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านให้แก่ทางเว็บไซต์ หากท่านต้องการรับข่าวสารจากบริษัทฯ ท่านสามารถเลือกรับข่าวสารได้ โดยกรอกอีเมลในช่องกล่องรับข่าวสารในหน้าแรกของเว็บไซต์ หากท่านต้องการยกเลิกการรับข่าวสาร ท่านสามารถส่งอีเมลมาได้ที่ e-commerce@se-ed.com 

เว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ อาจใช้อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลในด้านพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูลของผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในวัตถุประสงค์เพื่อการปรับปรุงเว็บไซต์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งข้อมูลที่มีการรวบรวมจะเป็นข้อมูล

1.วันและเวลาในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ 
2.การดูหน้าเว็บเพจต่างๆ 
3.เวลาที่ใช้ในการเยี่ยมชม 
4.ประเภทของการสืบค้น 
5.ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต 
6.การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่างๆ ทั้งก่อน และหลังการเข้าชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ

www.se-ed.com อาจทำการตรวจสอบถึงพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูลของลูกค้าที่เป็นสมาชิกของเว็บไซต์ และใช้บริการต่างๆ โดยส่วนหนึ่งของกระบวนการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์นั้น บริษัทฯ อาจใช้ระบบ "คุกกี้" ( cookie) ในการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ระบบ "คุกกี้" นั้น คือข้อมูลที่ได้ส่งจากเว็บไซต์ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ในขณะที่ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นั้นกำลังเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดย "คุกกี้" นั้นจะได้รับการติดตั้งโดยเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งจะเก็บข้อมูลของท่านดังต่อไปนี้

• หมาย IP คอมพิวเตอร์ของท่าน
• ชนิดของ Browser ที่ใช้ในการเข้าชม
• หน้าเว็บใน www.se-ed.com ที่ท่านเข้าเยี่ยมชม
• วันและเวลาที่ท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ 
• ข้อมูลที่ท่านค้นหาภายในเว็บไซต์ รวมไปถึงสถิติอื่นๆ

การรวบรวมและการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าของเว็บไซต์ www.se-ed.com นั้น จะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของบริษัทฯ และถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น อันประกอบไปด้วย การจัดส่งสินค้า การเพิ่มประสิทธิภาพให้บริการ และนำไปใช้เพื่อการออกแบบการบริการต่างๆ และข้อเสนอพิเศษต่างๆ ที่ดีขึ้นกว่าเดิม ซึ่งเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า ข้อมูลของลูกค้าจะไม่ถูกนำไปใช้ เก็บรวบรวม หรือรักษาไว้โดยไม่ตรงตามวัตถุประสงค์

อย่างไรก็ตามในกรณีที่บริษัทฯ ต้องการเก็บข้อมูลโดยที่ไม่มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยการขอข้อมูลจากท่านโดยตรง
 
หากท่านเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้ ผ่านกระบวนการสมัคร
• ชื่อ-นามสกุล
• ที่อยู่
• อีเมล และ เบอร์โทรศัพท์ 
• วัน เดือน ปี เกิด
• เลขประจำตัวประชาชน

ให้กับเว็บไซต์บริษัทฯ ตลอดจนกิจกรรมทางธุรกิจหรือการดำเนินธุรกรรมใดๆ ของท่านแก่เว็บไซต์บริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ จะรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับ ตามเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการรักษาข้อมูลเป็นความลับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของบริษัทฯ จะถูกเก็บรวบรวม และรักษาไว้ในระหว่างระยะเวลาที่บริษัทฯ และท่านยังคงมีการติดต่อทางธุรกิจต่อกัน นอกจากนี้ เมื่อท่านได้ส่งอีเมลมายังบริษัทฯ บริษัทฯ จะเก็บเนื้อหาในอีเมล ที่อยู่ของอีเมล และการโต้ตอบอีเมล ดังกล่าวไว้ เพื่อตอบข้อสงสัยให้แก่ท่าน หรือเพื่อความจำเป็นในการติดตามผล และเพื่อตรวจสอบถึงการโต้ตอบระหว่างลูกค้าและเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ในส่วนที่ท่านมีข้อสงสัยนั้นว่าได้รับการแก้ไขหรือไม่

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
เว็บไซต์ www.se-ed.com จะไม่ส่งต่อหรือขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกอื่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้ โดยไม่ได้รับอนุญาต นอกจากนี้ บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่องค์กรอื่นใด เว้นแต่ 1. ท่านได้ร้องขอและให้อำนาจแก่เว็บไซต์บริษัทฯ ในการดำเนินการ หรือ 2. ข้อมูลที่ส่งต่อนั้นเป็นไปเพื่อช่วยให้การเริ่มต้นธุรกรรมของท่านสำเร็จลุล่วงลง หรือ 3. การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายอนุญาต หรือเป็นไปตามที่กฎหมายต้องการ ตัวอย่างเช่น เว็บไซต์ www.se-ed.com อาจได้รับการร้องขอให้ทำการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของบริษัทฯ ตามคำสั่งศาล หรือตามหมายศาล หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มีอำนาจตามกฎหมาย ในการณ์นี้ทางเว็บไซต์ www.se-ed.com จะทำการติดต่อแจ้งท่านล่วงหน้าเสมอ

เว็บไซต์ www.se-ed.com อาจทำความตกลงไว้กับผู้ให้บริการภายนอก (Third Party) ในการที่จะพัฒนาและดูแลรักษาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) ของบริษัทฯ และการจัดสรรทรัพยากรหรือบริการในนามของบริษัทฯ ซึ่งบุคคลภายนอกที่เข้ามาดำเนินงานให้กับบริษัทฯ หรือเข้ามาดำเนินการในนามของบริษัทฯ นั้น จะต้องตกลงที่จะรักษาข้อมูลลูกค้าของเว็บไซต์ www.se-ed.com ไว้เป็นความลับด้วยเช่นกัน อีกทั้งยังต้องผูกพันต่อกฎหมายที่มีผลใช้บังคับด้วย เมื่อใดก็ตามที่เว็บไซต์ www.se-ed.com ได้ว่าจ้างองค์กรอื่นใดเข้ามาให้การสนับสนุนการบริการของบริษัทฯ องค์กรเหล่านั้นจะต้องปฎิบัติตาม มาตรฐานการรักษาข้อมูลเป็นความลับของบริษัทฯ ด้วยเช่นกัน

กระบวนการรักษาความปลอดภัยเพื่อการปกป้องข้อมูล 
เว็บไซต์ www.se-ed.com จะรักษามาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปกป้องความเสียหาย หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่มีอำนาจ

การรักษาความถูกต้องของข้อมูล
เว็บไซต์ www.se-ed.com มีกระบวนการในการสร้างความมั่นใจว่า ข้อมูลของท่านเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และมีความสมบูรณ์ตามมาตรฐานทางธุรกิจ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีกระบวนการในการแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาดได้ด้วยตัวท่านเอง โดยท่านสามารถแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาดได้ เพียงเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้ของท่านบนเว็บไซต์ www.se-ed.com แล้วเข้าไปแก้ไขข้อมูลส่วนตัวในหัวข้อ “ข้อมูลสมาชิก” และกด “ยืนยัน” ระบบก็จะทำการบันทึกข้อมูลของท่านให้เป็นปัจจุบัน 

นโยบายการแก้ปัญหาข้อร้องเรียน
มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน
เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริต ทาง www.se-ed.com จะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

การดำเนินการเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน
www.se-ed.com จะเป็นผู้พิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับ และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนและดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสม
www.se-ed.com จะติดตามผลความคืบหน้าเป็นระยะ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะแจ้งผลการดำเนินงานภายในระยะเวลาที่เหมาะสมให้แก่ผู้ร้องเรียนทราบ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน
ผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งมายัง
www.se-ed.com ได้ 3 ช่องทาง คือ

ช่องทางที่ 1 จดหมายทาง e-mail address : e-commerce@se-ed.com  
ช่องทางที่ 2 ทางโทรศัพท์ : 02-826-8753-4 
ช่องทางที่ 3 ติดต่อผ่าน www.se-ed.com ในหน้า “ติดต่อเรา” 

ฉันจะลบข้อมูลส่วนบุคคล และปิดบัญชี SE-ED อย่างถาวรได้อย่างไร?
คุณสามารถส่งคำขอให้เราปิดบัญชี SE-ED ของคุณอย่างถาวรและลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้โดยติดต่อเราผ่าน "e-commerce@se-ed.com"

เมื่อเสร็จแล้ว บัญชี SE-ED ที่เชื่อมโยงกับที่อยู่อีเมลของคุณจะถูกปิดใช้งาน การปิดใช้งานบัญชีนี้หมายถึง:
• ไม่สามารถใช้ที่อยู่อีเมลและหมายเลขโทรศัพท์ซ้ำเพื่อเข้าสู่ระบบหรือสมัครบัญชี SE-ED ได้อีกต่อไป
• คุณจะไม่สามารถเข้าถึงโปรไฟล์ลูกค้าของคุณ รวมถึงบทวิจารณ์และประวัติการซื้อของคุณ
• ไม่สามารถดำเนินการส่งคืนและคืนเงินสำหรับคำสั่งซื้อในบัญชีนี้
• เมื่อปิดบัญชีของคุณแล้ว คุณจะไม่สามารถเข้าถึงบัญชีนี้ได้อีกต่อไป และจะไม่สามารถกู้คืนได้อีก หากคุณตัดสินใจในภายหลังว่าต้องการเริ่มสั่งซื้อจากเราอีกครั้ง หรือหากคุณต้องการใช้คุณลักษณะของเว็บไซต์ที่จำเป็นต้องมีบัญชี คุณจะต้องสร้างบัญชีใหม่

ฉันจะลบหรือปิดใช้งานบัญชี Facebook ของฉันอย่างไร?
คุณสามารถปิดการใช้งานบัญชี Facebook ของคุณโดยทำตามคำแนะนำนี้
• ไปที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวของบัญชี Facebook ของคุณ คลิก ” การตั้งค่า “

• จากนั้นไปที่ ” แอพและเว็บไซต์” แล้วคุณจะเห็นกิจกรรมแอพทั้งหมดของคุณ
• คลิกปุ่ม ” ลบ”
• ยินดีด้วย คุณลบกิจกรรมของคุณสำเร็จแล้ว

โปรดทราบว่าบัญชีของคุณไม่สามารถปิดใช้งานได้หากคุณมีคำสั่งซื้อที่ใช้งานอยู่ในบัญชีของคุณ โปรดติดต่อเรา เมื่อคุณได้รับคำสั่งซื้อหรือยกเลิกคำสั่งซื้อของคุณ แล้วเราจะสามารถให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำขอของคุณได้